Za kaj se potrebuje sodni prevod

Sodni prevod – http://www.poliglot.si/sodni-prevodi je v zadnjem obdobju vedno bolj iskana storitev. Glavni razlog je seveda v tem, da je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, kar posledično seveda pomeni, da je ob več priložnostih potreben sodni prevod najrazličnejših dokumentov. Poglejte si še kdo je tolmač in kako tolmačenje poteka.

Za kaj vse pa je sodni prevod potreben? Sodni prevod se naroči takrat, ko potrebujemo prevod spričeval, diplom, certifikatov, delovnega dovoljenja, rojstnega lista, izpisov iz sodnega registra ali drugih registrov, poslovnih dokumentov in prevod drugih potrdil. Vidimo, da so sodni prevodi  potrebni za najrazličnejša besedila. Ali moramo besedilo dati v sodno prevajanje, ali ne, pa zvemo ob dani priložnosti.