Varnost pri delu in tečaji

Vsako podjetje mora svoje zaposlene poslati na tečaj, kjer se podučijo, kaj je varnost pri delu in čemu je varnost namenjena, kar si lahko več pogledate na tem mestu: http://www.projekt-varnost.si/varnost-pri-delu-1/, predvsem pa, da spoznajo vse, za njih življenjsko pomembne ukrepe in s tem lahko preprečijo marsikatero nevarnost. S tem je država poskrbela, da je varnost pri delu zadovoljiva, saj mora vsak zaposleni ta tečaj ponovno obiskati vsaj na vsakih pet let, saj je to zakonsko predpisano saj, če se ne opravi lahko podjetje in zaposlenega doleti denarna kazen, hkrati pa je znanje, ki je bilo pridobljeno, v veliki večini že pozabljeno in verjetno nam ni treba ponovno zapisati, da se nevarnost bistveno bolj poveča kot takoj za tem, ko je bil tečaj uspešno zaključen. Popolnoma enako velja tudi za požarno varnost, o čemer si lahko kar nekaj preberete v članku: Požarni red in zakoni.
Varnost pri delu tudi poskrbi, da vsak zaposleni ve, kako ravnati v primeru nastanka kakšne nevarnosti, prav tako pa tudi, da ve, kako se kakšno orodje pravilno uporablja in kako lahko čim bolje pomaga sodelavcu, ki se je znašel v neki nevarnosti. Ni namreč pomembno samo to, da se naredi izpit za opravljanje določenega delovnega orodja. Pomembno je, da se spozna tudi vse nevarnosti. Tečaj za varnost pri delu torej ohranja naša življenja, varuje življenja in zdravja sodelavcev, prav tako pa tudi varuje premoženje lastnika podjetja, saj je lahko to kaj hitro ogroženo v primeru, da se zgodi kakšna nesreča na delovnem mestu. Delavec ima v tem primeru namreč vse legitimne pravice, da vloži tožbo proti delodajalcu in obstaja tudi velika verjetnost, da bo tožbo dobil.