Dopolnilno zavarovanje je pametna odločitev

Dopolnilno zavarovanje je pametna odločitev in investicija.

Zavarovancu dopolnilno zavarovanje omogoča kakovostno življenje ter izvajanje številnih in raznih dnevnih aktivnostih. Morebitne zdravstvene težave, poškodbe ter razne druge rešuje na kakovosten način. Poškodbe, bolezni in druge zdravstvene težave so velikokrat prisotne tudi, če človek aktivno in intenzivno skrbi za svoje zdravje in preventivo pred zdravstvenimi težavami. Primerov je veliko: nalezljive bolezni so pogoste, skrb za zdravje je med drugim povezana tudi z gibanjem, ki na žalost ni imuno na poškodbe, primerov potencialnih nevarnosti je poleg naštetih še veliko več. Osnovno varovanje zdravja zagotavlja obvezno zavarovanje, z prostovoljnimi zdravstvenimi zavarovanji pa se zavarovanec zavaruje pred stroški in daljšimi postopki zdravljenja. Zavarovanje pred višjimi stroški zdravljenja nudi dopolnilno zavarovanje, dodatno ali nadstandardno zdravstveno zavarovanje pa skrajšuje čakalno dobo za poseg ali zdravstveno storitev. Popolno zavarovanje torej vključuje obvezno, dodatno ter dopolnilno zavarovanje. O popolnem zavarovanju največkrat ne razmišljamo, saj zdrav človek o boleznih in poškodbah ne razmišlja veliko. Vse se spremeni, ko do bolezni in poškodb pride. Takrat bi obratno vsak rad imel več pravic, ki jih zagotavlja dodatno in dopolnilno zavarovanje. Zato je modro preventivno pridobiti vsaj informacije za sklenitev dodatnega in dopolnilnega zavarovanja. Za dopolnilno zavarovanje veljajo nekatere posebnosti, ki jih je dobro poznati za pozitivno izkušnja. Ena izmed pomembnih posebnosti je tako imenovana čakalna doba. Čakalna doba je obdobje, ko zavarovanec ima sklenjeno dopolnilno zavarovanje ter plačuje premijo. Vendar v tem obdobju nima kritja, ker dopolnilno zavarovanje ni bilo pravočasno sklenjeno. Čakalna doba ne velja za vse zavarovance, ampak le za dve skupini oseb. To so vsi, ki niso sklenili zavarovanja v roku enega meseca od dneva, ko so postali zavezanci za obvezno in dopolnilno zavarovanje ter vsi, kateri so odpovedali dosedanje dopolnilno zavarovanje ter novega ne bi sklenili v roku enega meseca.

Dopolnilno zavarovanje v polnosti učinkuje, ko smo seznanjeni s splošnimi pogoji ter jih upoštevamo. Več o tem si preberite na naši strani.

Obvezno zavarovanje

V življenju je zelo pomembno imeti tud obvezno zavarovanje. Poznamo več vrst zavarovanja, kot na primer obvezno zdravstveno zavarovanje, katerega koristimo v primeru poškodb. Tukaj se šteje zlome, zvine, ali podobne zdravstvene zadeve. Če imamo morebitne poškodbe, opekline, ali kaj podobnega, nam zdravljenja ni potrebno plačati, če le imamo sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Pod obvezno zavarovanje se šteje tudi avtomobilsko zavarovanje. Ta nam krije nastale škode na prevoznih sredstvih, v primeru, da smo škodo povzročili mi. V nasprotnem primeru pa nam obvezno zavarovanje krivca prometne nesreče povrne nastalo škodo. Tako se izognemo morebitnim velikim stroškom škode, katere bi morali plačati, če nebi imeli sklenjenega obveznega zavarovanja. Poznamo veliko ponudnikov, ki nam nudijo obvezno zdravstveno zavarovanje, ti pa imajo različne pakete ter cene. Nekatere zavarovalnice imajo cene malo višje, nekatere malo nižje, ampak to pri obveznem zavarovanju ne igra velike vloge, saj so cene kar približno povsod enake. Za pridobitev ugodne ponudbe za zavarovanje avtomobila, je smiselno preveriti ponudbo pri večih zavarovalnicah. Če pa obstaja spletni servis, ki ima vse ponudbe na enem mestu, je pa to seveda toliko bolje.