Dimnik in onesnaževanje

V prvi fazi kakšno je onesnaževanje ni toliko odvisno od dimnika samega, temveč od samega kuriva, ki se uporablja. Tako morajo imeti podjetja, ki kurijo strupene snovi v dimnik vgrajene razne filtre, ki določenim plinom ali strupenim delcem preprečujejo izhod v ozračje. Vendar dimnik za domačo uporabo tega ne potrebuje. Kljub temu se pri izgorevanju plina ali nafte, ki sta trenutno najpopularnejša načina ogrevanja, izločajo strupeni plini. Tukaj pa na vrsto stopi tudi samo vzdrževanje. Da bo dimnik namreč čim manj onesnaževal, je nujno, da je čiščen redno, saj se le na ta način očisti določene mikro delce s sten dimnika, ki drugače odletijo v ozračje. Pomembna je tudi sama izdelava dimnika, saj so današnji dimnik precej boljši od dimnikov, ki se jih je gradilo včasih.