Vreme v slovarju

Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga vreme kot stanje ozračja glede na temperaturo, vlago, oblačnost. Za razlago besede vreme najdemo tudi v večina drugih slovarjev, ki omenjajo ključno besedo »atmosfera«. Vendar v nekoliko razširjeno definicijo lahko zajamemo tudi pojave, ki se odvijajo višje.

Pod pojmom vesoljsko vreme razumemo predvsem pojave na planetu Sonce,, ki vplivajo na Zemljo denimo njen magnetni. Podatki o trenutnem stanju vesoljskega vremena so zapleteni. Da bolj razumemo kaj je resnično vreme, je najboljše, če začnete na dnu strani, kjer se nahaja povezava Osnovna dejstva o vesoljskem vremenu, se lahko prej poučite o Sončevi površini, Sončevih pegah, protuberancah, Sončevem vetru, in podobnih temah o vremenu.