Pomanjkanje vode

Novomeški vodovod je letos utrpel znatno pomanjkanje vode. Dolgo sušno obdobje je povzročilo, da je njihovemu glavnemu vodnemu viru v Družinski vasi, ki oskrbuje 33 tisoč prebivalcev, izdatnost upadla s 140 litrov na sekundo na 108 litrov na sekundo. Pomanjkanje vode je najbolj prizadelo občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirno Peč, Stražo, Šentjernej, Šmarješke Toplice in Škocjan, ki ta vodovod uporabljajo. Črpalke v vodovod -u so obratovale 24 ur dnevno, a da je komaj zadoščalo potrebam v času največje porabe, so morali vodovod oskrbovati še s površinskim vodnim virom Stopiče ter starim vodnim virom Straža. V Dolenjskih Toplicah so bili celo prisiljeni vrtino poglobiti za 36 metrov, ker je bila raven že prenizka.