Varnost na internetu pogojuje uporabnik

Varnost na internetu v veliki meri pogojuje spletni uporabnik sam ter njegovo zavedanje nevarnosti.

Za večjo varnost na internetu morajo poskrbeti v javnosti znane osebe. Njihove internet aktivnosti so zaradi sodobne družbe in sodobnega načina življenja vedno pomembnejše, za njih velja iz dneva v dan večje povpraševanje. Bolj kot je oseba znana, bolj kot je vpletena v določen aktualen in globalno pomemben dogodek, večje je povpraševanje širokih množic. Danes je mogoče informacije zelo enostavno objaviti, hkrati so lahko zelo dostopne. Praktično so dostopne čisto vsakemu uporabniku spleta na svetu, ki ima možnost dostopa do spletne strani z določeno informacijo. Internet aktivnosti znanih oseb lahko prinašajo številne informacije s področja njihovega zasebnega ali poslovnega življenja. Zaradi redkosti in same naravnanosti družbe so zanimive. Ogrožena varnost na internetu pomembnih oseb ni nobena redkost, v dnevnih novicah pogosto slišimo o vdoru v njihove naprave informacijsko komunikacijske tehnologije. Javnosti manj znane osebe morajo prav tako poskrbeti za varnost na internetu, saj so ravno tako lahko tarča napada. V primerjavi s svetovno znanimi osebami imajo na splošno manjšo zaščito. Za varnost na internetu pomembnih oseb na drugi stran skrbijo profesionalne osebe, ki področje zelo dobro poznajo. V takih primerih se za varnost na internetu uporabljajo tudi najsodobnejše naprave, sistemi in programi. Največkrat so individualno ustvarjeni po točno določenih zahtevah, splošno pa takšen privilegij ni dostopen. Imajo pa tako znane kot manj znane osebe možnost zelo osnovne zaščite s svojim ravnanjem. Informacijsko komunikacijsko tehnologijo je potrebno razumeti, kot javno dostopno oglasno desko. Ker obstaja možnost vdora in pridobitve podatkov je rešitev zelo preprosta. Shranjene imamo zgolj manj pomembne slike, podatke in druge informacije, komuniciramo kot v javnosti ter na splošno počnemo tisto, kar bi sicer pred veliko množico ljudi.

Varnost na internetu je najlažje zagotoviti z zavedanjem razširjenosti spleta in spletnih vsebin ter dostopnosti informacijsko komunikacijskih naprav množicam.