Sintal poskrbi za varnost doma

Za varovanje objektov, predvsem za zunanje varovanje hiš, se zelo priporoča uporaba nadzornih video kamer. Te delujejo že psihološko na napadalce in odvrnejo marsikateri poskus vloma ali drzne tatvine. Smisel videonadzora ni v tem, da bi se kamere stalno nadziralo, ampak v snemanju dogajanja okrog hiše, pred glavnim vhodom v objekt, pred garažo ipd. Na podlagi posnete slike se lahko kasneje rekonstruira dogodke.

Sintal je  edina varnostna družba, ki izvaja storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev

Alarmiranje se lahko izvede na dva načina. Sirena lahko opozarja sostanovalce, sosede in mimoidoče na vlom, vendar je potrebno poudariti, da ti niso usposobljeni za pravilno interveniranje. Običajno se ne želijo izpostavljati napadalcu, kar je tudi prav, saj bi lahko izpostavljali svojo osebno varnost. Zato se priporoča prenos alarma na varnostni nadzorni center varnostnega podjetja, ki v primeru sprejema alarma takoj intervenira z usposobljenimi interventi, ki bodo skušali napadalca zadržati.

Alarmni sistem je lahko žični ali brezžični. Prednost brezžičnega sistema je v enostavni in hitri montaži, brez inštalacij, ki kazijo prostore.
Montažo sistema tehničnega varovanja, sprejem alarmov v varnostno nadzornem centru ter intervencijo lahko po Zakonu o zasebnem varovanju opravljajo samo varnostna podjetja z ustreznimi licencami in preverjenim kadrom z ustreznimi službenimi izkaznicami. Licence in službene izkaznice izdaja Ministrstvo za notranje zadeve. Katero podjetje ima ustrezno dovoljenje lahko vsak preveri na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve pod rubriko zasebno varovane – seznam imetnikov licenc. Tako lahko preprečite, da bi vam alarmni sistem vgradil kar vlomilec sam.

Da naše stanovanje ali hiša ne postane tarča nepridipravov, lahko največ naredimo sami. Ko smo odsotni dalj časa, poskrbimo, da vse zgleda, kot da smo doma. Na vrtu uredimo okolico, pokosimo travo, poskrbimo za praznjenje poštnih nabiralnikov, odpiranje oken, sušenje perila, vse vredne stvari in večje količine denarja shranimo na varno mesto, ne puščamo obvestil o naši odsotnosti ipd.

Odgovornost naročnika varovanja

Prva zasebna varnostna podjetja so bila ustanovljena po osamosvojitvi. Z njimi se je pričel intenziven razvoj dejavnosti zasebnega varovanja v Sloveniji. Z leti razvoja se je spreminjala tudi zakonodaja, ki ureja to področje. Namen zakonodaje je med drugim tudi zaščita širše okolice pred posledicami nezakonitega ravnanja naročnika varnostnih storitev.

Zakon o zasebnem varovanju določa sankcije za naročnika, ki izbere za izvajalca varnostnih storitev podjetje brez ustrezne licence. Taki prekrški so zelo pogosti pri vgradnji in projektiranju sistemov tehničnega varovanja ter varovanju prireditev. Vedno večje je število zavarovalnic, ki ne izplačujejo škodnih primerov, v kolikor so bile zahtevane varnostne storitve izvedene s strani nepooblaščenega izvajalca in s tem v nasprotju z zakonom.

Norme kakovosti v koncernu Sintal, največji družbi za varovanje v Sloveniji, so višje od zakonodajnih. Imamo vse licence, ki jih predvideva Zakon o zasebnem varovanju. Edini samostojno izvajamo storitve v skladu s predpisanim standardom za varnostno nadzorne centre. Continue reading Odgovornost naročnika varovanja