Splošno o sodnih prevajalcih

Sodni prevajalci – http://www.poliglot.si/, ko so usposobljeni, da začnejo opravljati svoje delo, morajo priseči pred ministrom za pravosodje. S tem presegajo, da bodo svoje delo opravljali  natančno, vestno in po svojem najboljšem znanju.

Sodnega tolmača oziroma prevajalca se le redko razreši, vendar sodne prevajalce lahko razreši samo minister za pravosodje in v naslednjih primerih: po uradni dolžnosti, na predlog presednika sodišča ali na predlog samega sopdnega prevajalca. Če je sodni prevajalec razrešen se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sodni prevajalci so pa lahko tudi suspendirani, če naredijo kakšen hujši prekršek. Največkrat se sodnemu prevajalcu odvzame pravico do opravljenja dela.

http://www.poliglot.si/