Potek tolmačenja

Prevajanje ali tolmačenje govorjene besede navadno sicer res poteka le na neko temo, za katero se tolmač v naprej pripravi in navada je tudi, da tolmač tolmači temo, sploh če gre za strokovno govorjeno besedilo, za katero je usposobljen. Ker pa poteka tudi za zelo splošne teme, si tolmač na ta način pridobiva vedno znova in znova dodatno znanje in svoje znanje obnavlja tudi skozi govorjeno besedo, kar je drugače, kot tolmačenje pisane besede. Vsekakor pa velja, da se mora tolmač na tolmačenje besedila v naprej kljub vsemu znanju, ki ga ima, pripraviti, saj je nemoteno prevajanje govorjene besede lahko zagotovljeno le na ta način. Kakšni točno določeni bolj strokovni izrazi se lahko kaj hitro pojavijo. Za primerjavo