Delovna sila v tiskarnah

Tiskarna ima na razpolago kar veliko različnih delovnih mest. Seveda v tiskarna -h potrebujejo tako pisarniško osebje, ki se ukvarja z birokratskimi zadevami, prodajo, nabavo in tako dalje, kot tudi osebje v sami tiskarni, kjer se nahajajo tako tiskarji oziroma tiskarniški tehniki, kot tudi skladiščniki, viličaristi in podobno.

V tiskarna -h pa delo ni enostavno. Do napak ne sme prihajati, saj je mimo grede lahko zanič celotna serija določene revije ali časopisa. V tiskarna -h je tako zelo pomembna kontrola in definicija samega delovnega procesa.
Delavci v tiskarnah, predvsem v proizvodnji po navadi delajo na normo. To ni enostavno, saj mora vsak delavec opraviti zadostno količino dela, da zadosti pogojem, ki jih postavijo nadrejeni.