Ležaji: pomemben del stroja ali naprave

Glavni namen ležajev, strojni element,  je da omogoča podporo tečajev gredi, osi in sorodnih elementov ter omogočajo vrtenje ali pregibanje. V največ primerih se vrtijo ležajni deli, to so gredi, le redko pa se vrtijo elementi z ležaji, torej tečaji mirujejo. Pod črto ležaji prenašajo zunanje obremenitve z vrtečih delov na mirujoče dele in obratno.

Ležaje lahko delimo po več  lastnostih; po vrsti trenja(to so drsni in kotali ležaji) in po smeri prenašanja obremenitve(radialni, aksialni in kombinirani).
Pravilna izbira ležajev je pogosto odločilna za pravilno delovanje in zagotovitev predvidene življenjske dobe stroja ali naprave, v katero so vgrajeni.  Za pravilno izbiro ležaja je predvsem pomembno poznati pogoje v katerih  bo ležaj deloval. Nekaj pogojev, ki jih je priporočljivo poznati so čas trajnega obratovanja, temperatura, način obremenitve in vrtilna frekvenca, pomembne pa so tudi lastnosti ležaja, ki se od vsakega razlikujejo.

Pri ležajih je pomembno tudi pravo preprečevanje trenja v obliki mazil. Uporablja se lahko različne vrste mazil, kot so olje in masti, pri katerih pa je pomembnih nekaj lastnosti. Pazljivi moramo biti predvsem pri stvareh, kot so hitrost, temperatura, obremenitve, velikost in oblika ležaja in pa vrsta stroja ali naprave.

Tudi najboljši ležaj pa ne more pokazati svojih prednosti, če mu ne zagotovimo ustreznega tesnila. Obstaja nekaj vrst tesnil, po večini se uporablja oljna tesnila in O-tesnila. Vsako tesnilo se uporablja za določen ležaj, predvsem pa zagotavljajo tesnjenje različnih sklopov, uporabo pri normalnih in povišanih temperaturah in pa za različne agresivne medije.
Najbolj pomembna stvar je, da ležaji skupaj z mazili in tesnili, omogočajo enakomerno in optimalno delovanje vašega stroja.