Ponudba za tečaj angleščine

Tečaj angleščine ponujajo številne jezikovne šole med katerimi je tudi jezikovna šola Veris. Ker je konkurenca med njimi velika, pa si jezikovne šole med seboj konkurirajo na različne načine, kako ponudbo čim bolj prilagoditi tečajniku. Nekatere si konkurirajo s ceno, drugi z izobrazbo učitelja, druge s čim bolj ugodnimi termini za tečajnika,…

Vidimo torej, da se jezikovne šole za tečaj angleščine konkurirajo na številne načine, ki temeljijo na prilagajanju tečajniku. Bolj, ko je tečaj angleščine prilagojen, večje možnosti ima jezikovna šola za čim večjo obiskanost tečajev. Kupec pa mora nato sam razbrati, katera šola ima zanj najbolj ugodno in kakovostno ponudbo.