Primerna stopnja na tečaju nemščine

Ko se sami pri sebi odločimo, da bo tečaj nemščine tisto, kar nas bo nadaljne pol leta zelo zaposlovalo, sledi naslednja odločitev, torej izbira jezikovne šole. Ko je izbira za nami, pa sledi naslednja izbira, to je stopnja na kateri bomo tečaj nemščine obiskovali.

Večina jezikovnih šol ima ustrezne teste znanja jezika objavljene na spletu. Ko ta test izpolnemo, lahko sami pokličemo jezikovno šolo in povemo, na katero stopnjo smo se uvrstili. Seveda nas ta izpolnjen test ne obvezuje, da se moramo nujno odločiti za tečaj nemščine na točno tej stopnji. Odločimo se seveda lahko tudi za drugo stopnjo po lastni presoji, ali prosimo še za kak dodaten test.