Slabosti tečaja ruščine

Tečaj ruščine ima kot vsaka stvar, za katero se trudimo iskati slabost, tudi svoje slabosti. Te slabosti lahko gledamo z vidika podjetja z jezikovnimi tečaji in vsakega posameznika posebej.

Če gledamo z vidika podjetja z jezikovno šolo, potem je največja slabost, ki mu jo tečaj ruščine prinese ta, da podjetju povzroča neke dodatne fiksne stroške, največ so to stroški plač učiteljev. Če pa so še dodatni stroški zaradi najema prostorov, pa gre verjetno tudi za toliko večje prihodke, saj se sicer podjetju ne splača uvajati še enega dodatnega jezika. To so sicer slabosti, ki jih prinese tečaj ruščine, vendar pa vsako podjetje uvede še kakšen dodaten jezik le, če se to splača.