Splošno o sodnih prevajalcih

Sodni prevajalci – http://www.poliglot.si/, ko so usposobljeni, da začnejo opravljati svoje delo, morajo priseči pred ministrom za pravosodje. S tem presegajo, da bodo svoje delo opravljali  natančno, vestno in po svojem najboljšem znanju.

Sodnega tolmača oziroma prevajalca se le redko razreši, vendar sodne prevajalce lahko razreši samo minister za pravosodje in v naslednjih primerih: po uradni dolžnosti, na predlog presednika sodišča ali na predlog samega sopdnega prevajalca. Če je sodni prevajalec razrešen se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sodni prevajalci so pa lahko tudi suspendirani, če naredijo kakšen hujši prekršek. Največkrat se sodnemu prevajalcu odvzame pravico do opravljenja dela.

http://www.poliglot.si/

Za kaj se potrebuje sodni prevod

Sodni prevod – http://www.poliglot.si/sodni-prevodi je v zadnjem obdobju vedno bolj iskana storitev. Glavni razlog je seveda v tem, da je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, kar posledično seveda pomeni, da je ob več priložnostih potreben sodni prevod najrazličnejših dokumentov. Poglejte si še kdo je tolmač in kako tolmačenje poteka.

Za kaj vse pa je sodni prevod potreben? Sodni prevod se naroči takrat, ko potrebujemo prevod spričeval, diplom, certifikatov, delovnega dovoljenja, rojstnega lista, izpisov iz sodnega registra ali drugih registrov, poslovnih dokumentov in prevod drugih potrdil. Vidimo, da so sodni prevodi  potrebni za najrazličnejša besedila. Ali moramo besedilo dati v sodno prevajanje, ali ne, pa zvemo ob dani priložnosti.

Bitka za tržni delež

Sodni prevodi – Poliglot postajajo oziroma so že postali trg, ki ni šel mimo neopažen. Med številnimi agencijami poteka bitka za pridobivanje prevajalcev, katerih del ponudbe so prevodi. Če so bili nekoč sodni prevodi manj izpostavljeni, pa se je to spremenilo, in podjetij, kjer sodni prevodi niso v ponudbi, je vse manj, saj se zavedajo, da s tem izgubljajo oziroma ne pridobivajo tržnega deleža.

Sodni prevodi postajajo vse bolj iskani med ljudmi, saj si s sicer višjo ceno, ljudje kupijo tudi »mir« in zagotovilo, da bo prevod opravljen korektno in kakovostno. Seveda pa lahko s preizkušenimi prevajalci dosežemo enako dobro kvaliteto kakor s sodnimi prevajalci.

Sorodna vsebina: Kako poteka spoznavanje jezika in kulture

4 najpogostejše napake pri naročanju prevodov

1. Prvo merilo pri izbiri prevajalske agencije je cena. Prevajati zna vsak, ki obvlada npr. angleško, zakaj bi potem drago plačevali za prevajanje pogodbe ali spletne strani. Cena, ki jo bo podjetje plačalo za izgubljen posel ali za napačno preveden člen v pogodbi, je mnogo višja od stroška za strokoven in kakovosten prevod. Izgubljen ugled pri strankah, ki se nasmihajo ob napakah na naši spletni strani, pa tudi nima cene.

2. Prevodi morajo biti opravljeni v čim krajšem roku (čeprav bo morda potem besedilo počivalo pri naročniku še nekaj dni).  Najavite prevod besedila že nekaj dni vnaprej, sploh če gre za zahtevnejša besedila, ki jih mora prevesti res izkušen prevajalec in morda pregledati še strokovnjak.

3. V prevod lahko pošljemo nedokončano besedilo – tako bo prevod hitrejši, prevajalec bo samo vnesel še nekaj popravkov. Pošiljanje nedokončanih besedil v prevod vas na koncu stane časa in denarja. Ob vnosu popravkov nastajajo napake, izgubljate čas, popravke mora včasih vnašati drug prevajalec …

4. Pomanjkljiv prevod popravimo, se jezimo, a prevajalski agenciji ne damo povratne informacije.
Če prevajalcem ne boste dali povratne informacije, se bo ob naslednjem prevajanju zgodba ponovila – prevod boste spet popravljali in se jezili.

V večini prevajalskih agencij so veseli, če naročnik posreduje popravke, ki jih vnesel v prevedeno besedilo. Popravke vnesejo v naročnikovo bazo prevodov in naslednjič uporabijo ustrezen strokovni izraz. Vas zanimajo sodni prevodi?