Računovodstvo

Sodelovanje podjetnika z računovodstvom je lahko zelo spodbudno, če med njima steče odkrita komunikacija, to pomeni, da si povesta, kaj pričakujeta od drug drugega. Ko so karte položene na mizo, lahko steče sodelovanje, v obojestransko zadovoljstvo seveda. Elektronsko računovodstvo obema stranema omogoča lažje sodelovanje, vpogled v poslovanje ne glede na čas ali prostor, obenem pa večjo preglednost poslovanja, povezanost posameznih dokumentov ter tudi razbremenitev vnašanja in knjiženja za računovodjo, ki se bo tako lahko z večjo pozornostjo posvetil pregledovanju podjetnikovega finančnega in materialnega poslovanja, plačilu davkov ter sami bilanci. Podjetniku tudi ni več potrebno nenehno računovodji fizično prinašati dokumentacijo, saj lahko sam z vnašanjem podatkov v program opravi polovico dela. S tem prihrani tako na času kot denarju.

Sodobno računovodstvo se je v marsikaterem pogledu razbremenilo odvečnega dela s papirjem ter pridobilo na preglednosti in lažjem upravljanjem finančnega in materialnega poslovanja.

Zmote o računovodstvu

Ljudje ko pomislijo na računovodstvo, mislijo na ljudi ki sedijo ves čas za računalnikom, z debelimi očali in krivim hrbtom. No mislim, da se vsi strinjamo, da sem pravkar opisal klasičnega »piflarja«.

Dejansko za računovodstvo delajo izobraženi ljudje, ki niso nikakršni »piflarji«, še manj pa napol slepi. Res da veliko časa presedijo za računalnikom, a delo ni dolgočasno. Računovodstvo pokriva ves področje poslovanja v podjetju, od nastanka računa do oddaje letnega poročila na davčni urad. Delo je lahko zelo raznoliko in zanimivo. Predpogoj je le da vas veselijo številke in delanje za računalnikom. Računovodstvo je za mnogo ljudi vsakodnevni kruh, saj je v tem sektorju zaposlenih veliko ljudi.

Kvalitetno računovodstvo

Računovodske storitve so ene izmed najbolj pomembnih storitev vašega podjetja, zato se je pametno vsedeti in premisliti katere računovodske storitve boste izbrali, eno izmed kvalitetnejših podjetih ki se ukvarja z računovodskimi storitvami je računovodstvo TEKOM. To podjete na že pridobljenem znanju in izkušnjami spreminja strošek za naložbene storitve v naložbo. Ceno storitev določijo že v začetku poslovanja, cene pa ne spreminjajo dokler ne sklenejo novega dogovora ali pa ne pride do večjih sprememb v poslovanju. Dela pa opravljajo z pomočjo programa iCenter. Nudijo računovodske storitve za mala podjetja, samostojne podjetnike in društva. Opravljajo računovodstvo ki se stavlja kar nekaj dejavnosti, ene iz med njih so: vodenje glavne knjige, obračun DDV-ja, admiistrativne storitve, sestavo davčnih izkazov in davčne napovedi ter po dogovoru še mnogo več. Računovodstvo je poklic ki se ukvarja z denarjem podjetja, njegovih knjig in zapiskov. Ko računovodski delavci naredijo kakšno spremembo, ali pa ko se dobi prihodek ali se naredi izguba to napišejo v računovodsko knjigo. To knjigo potem pregledajo managerji, investitorji, in inšpektorji. Obstaja več vrst računovodstva, glede financ, glede davkov, glede managmenta in pa računovodstvo ki je lažje razumljivo tudi publiki. Z internetnim oglaševanjem pa so računovodske storitve lažje prepoznavne po Sloveniji.

Računovodstvo za male podjetnike

Računovodstvo je zelo pomemben poklic, saj ljudje lahko delajo v različnih podjetjih.  Računovodstvo opravlja naslednje naloge kot so izdelava letnega obračun plač, knjiženje izdanih računov, izdelava poročila za bilanci stanja in bilanca uspeha. Računovodstvo je spletna stran, kjer lahko najdete več različnih stvari o računovodstvu. Računovodstvo se lahko izvaja  po celi Sloveniji. Internet oglaševanje  je spletna stran , kjer lahko najdete več različne vsebine o oglaševanju. Internet oglaševanje je zelo pomembno za  ljudi, ki jih zanimajo različne informacije. Računovodkinja mora biti zelo natančna pri delu, hitra in učinkovita.  Računovodkinja mora vedeti, da ima veliko dela z vodenjem poslovne knjijge in tudi knjiženje prejetih računov. Večina računovodkinja ima  svoj servis, ker bo lahko imela samo svoje stranke.

Računovodski servis

Računovodski servis je v veliko pomoč ne samo podjetjem, temveč tudi društvom, ne glede na njihov obseg delovanja in poslovanja. Poiskali vam bodo ustrezna sodila za razvrščanje posrednih stroškov ter ugotavljanje načina opravljene dejavnosti, torej ali gre za pridobitne ali nepridobitne dejavnosti. Društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, morajo podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno. To v praksi pomeni dvojno vodenje.

Z ločenim vodenjem pridobitne dejavnosti društva boste davčni upravi dokazovali, da iz naslova pridobitnega dela dejavnosti društev ne ustvarjate dobička, oziroma če ga, je ta del obdavčen. Profesionalni računovodski servis se zaveda, da namen ustanovitve društva in delovanja društva ni pridobivanje dobička, temveč uresničevanje skupnih interesov. Na podlagi tega znajo prisluhniti vašim željam in računovodske storitve prilagodijo in oblikujejo po meri vašega poslovanja, ne glede na obseg ter delo, ki ga opravljate.

Računovodstvo

Eden izmed pomembnih pogojev uspešnega poslovanja podjetja je urejeno računovodstvo, ki vam ga zagotavlja le izkušen računovodja oz. kvaliteten računovodski servis, kot je na primer Računovodski servis Konto.

Dober računovodja ima poglobljeno znanje s področja računovodstva, financ in davkov in lahko vašemu podjetju prihrani veliko finančnih sredstev. Je vaš najboljši finančni svetovalec, saj poleg vas najbolje pozna poslovanje vašega podjetja.

Lahko ste pravni subjekt – pravna oseba (družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba idr.), samostojni podjetnik, posameznik, zavod, društvo, zasebna zdravstvena organizacija, športnik … Računovodski servis vam zagotavlja strokovnost storitev, hitro odzivnost ter posluh za specifične potrebe vašega podjetja. Zagotavljajo vam, da vas bodo skozi proces skupnega poslovanja vodili varno in uspešno ter vas obveščali o vseh možnostih, ki so najboljša rešitev za vas.

Računovodski servis Avantum

Bistvo dobrega poslovanja podjetja je med drugim tudi vestno in natančno zbiranje računovodskih podatkov in informacij. Za dobro računovodstvo je potrebno znanje in izkušnje. Zato morate izbrati kakovosten računovodski servis, ki sodeluje s priznanimi strokovnjaki. Računovodski servis Avantum je servis, ki ponuja celovite računovodske storitve. Za stranke opravlja različne storitve s področja računovodstva, predvsem pa knjigovodstvo in računovodstvo ter poslovno in davčno svetovanje. Računovodski servis Avantum zasleduje odlično poslovno prakso, saj strankam da priložnost, da ugotovijo kakovost opravljenih storitev na način, da jim predstavi rešitev problema in način urejanja računovodstva, šele nato se lahko stranke odločijo o partnerstvu. Tako stranke dobijo popolno informacijo o tem, kako bodo opravljene računovodske storitve, če izberejo računovodski servis Avantum.

Računovodski servis Konto d.o.o.

Računovodski servis Konto d.o.o. že od leta 1989, svojim strankam, nudi celovite, ažurne, kakovostne in elektronsko podprte storitve. Računovodstvo, davčno svetovanjedelovno pravo in obračun plač dopolnjujemo s celovitimi kadrovskimi storitvami, vodenjem in upravljanjem projektom ter drugimi poslovnimi storitvami, ki jih nadgrajujejo praktične in mednarodno uveljavljene IT rešitve.

Naši partnerji so mednarodno prepoznavna in priznan tuja in domača podjetja, zavodi, zavarovalnice in združenja. Zaupanje pridobivamo s strokovnim in kakovostnim delom, prilagodljivostjo, sodelovanjem s strankami in hitro odzivnostjo na spremembe.

Računovodstvo

Računovodstvo in knjigovodstvo. Naše računovodstvo in knjigovodstvo vam s pomočjo znanja, dolgoletnih izkušenj in uvajanja sodobne informacijske tehnologije nudi zanesljivo, ažurno in cenovno ugodno vodenje poslovnih knjig. Računovodski servis ponuja storitve računovodstva, knjigovodstva in svetovanja. Nudimo vam strokovno finančno in računovodsko pomoč. Kvalitetno vodenje poslovnih knjig za vse vrste poslovnih subjektov. Zagotavljamo profesionalnost ter hitro odzivnost.  Prepričajte se o kvaliteti naših storitev. Računovodske storitve, finančno svetovanje, davčno svetovanje in računovodstvo.