Prevodi dokumentacije

Prevodi dokumentacije, ki spada zraven uvoženih izdelkov, so izjemno pomembni za prodajo na domačem trgu. Tisto, kar na tej dokumentaciji piše, velja kot izključna informacije glede tega, kakšna je funkcionalnost izdelka, namen uporabe, katera dodatna oprema je zraven priložena in katero je potrebno dokupiti in še bi lahko naštevali. Zato morajo biti prevodi te dokumentacije izjemno natančni, saj ima lahko prodajalec, če pride do odstopanj glede tega, kaj pravijo prevodi in tem, kaj se v škatli nahaja, velike probleme.

Po drugi strni pa kakovosti prevodi, ki služijo svojemu namenu, to je da kupca informirajo, naučijo uporabe izdelka, ga opozorijo o morebitni nevarnosti in podobno, kažejo na etično odgovornost prodajalca do svojih kupcev. Tudi na tej ravni, ki jo zagotavljajo kakovostni prevodi besedil, se gradi odnos s kupci in utrjuje prihodno poslovno sodelovanje. Stranka mora biti zadovoljna na vsakem področju, tako pri sami kakovosti izdelka kot pri navodilih za uporabo tega izdelka. Dobri prevodi navodil za uporabo poskrbijo ravno za slednje. Zavedati se moramo, da ne govorijo vsi tujih jezikov, spet drugi pa jih, ampak se ne počutijo prepričane, da lahko svojemu znanju zaupajo.

Prevod

Hitro, zanesljivo in strokovno prevajanje so odlike dobrega prevajalca. V koliko le-ta obvlada še slovnico, torej je vešč tudi lektoriranja, potem je njegovo prevajanje skorajda največ, kar lahko od prevajalca pričakujemo – strokovno odličen prevod.

Prevajalec je tisti, ki ima vse kompetence za opravljanje tovrstnega dela, to pomeni, da ima v prvi vrsti ustrezno izobrazbo, potem pa štejejo tudi izkušnje in strokovnost.
Prevajanje je tudi vse bolj vsakodnevna veščina vsakega posameznika, ki bodisi raziskuje spletne strani in išče informacije bodisi želi navezati poslovni stik s tujim podjetjem ipd.
Ker so meje med državami vse bolj odprte, v smislu prodiranja na trg, sodelovanja, je znanje vsaj enega tujega jezika – v največ primerih je to angleščina – skorajda nujno.  Seveda za kaj več, na primer, kadar potrebujemo prevod poslovne pogodbe ali ponudbe, pa je dobro sodelovati s prevajalsko agencijo, katere prevajanje je njeno vsakdanje delo. Kot vešči poznavalci tujih jezikov, vam bodo strokovno dosledno prevedli vse vrste besedil, ne glede na to, ali je terminološko zapleteno ali pa gre zgolj za obrazce, formularje, slogane …

Prevodi

Prevodi, ki jih želimo javno objaviti, morajo biti še posebno strokovno obdelani. Kadar se znajdemo v takšnem položaju, je zagotovo pametna izbira pomoč strokovnjaka – prevajalca, ki mu je tuj jezik, v katerega želite prevesti izhodiščno besedilo, blizu kot materni jezik. S to razliko, da ga tudi popolnoma slovnično obvlada.

Prevajalci med sabo velikokrat tudi sodelujejo, še posebno, kadar delujejo znotraj ene agencije, kar pomeni, da so njihovi prevodi še dodatno verodostojni, saj jih pregleda več prevajalcev. To pride v poštev zlasti pri zahtevnejših besedilih, kjer je dodatno mnenje ali pomoč vedno dobrodošla, prevodi pa so tako zagotovljeno kakovostnejši.

Za javno objavo vsakega besedila je priporočljivo tudi lektoriranje. Slednja storitev je pri mnogih prevajalcih dodatna storitev, zato je zelo dobrodošlo, da prevajalcu na začetku zaupate tudi namembnost svojega besedila in se potem dogovorite za ustrezno obdelavo oziroma prevod.

Prevodi

Prevodi so končni produkti procesa prevajanja. Veda, ki se ukvarja s to dejavnostjo, se imenuje prevodoslovje, ljudje, ki prevajajo, pa prevajalci. Med izdelke, produkte, ki na stanejo v procesu prevajanja, sodijo tudi prevodi podnapisov. Gre za t. i. televizijske podnaslove – vrstice besedila, ki jih vidimo večinoma na spodnjem robu televizijske slike. Pri prevodih podnapisov je v prvi vrsti pomembno to, da prevajalec obvlada ciljni in izhodiščni jezik, kot tudi, da se spozna na program, s pomočjo katerega prevaja.

Obstaja več različnih formatov zapisovanja podnapisov, ki se razlikujejo glede na način zapisa. Poleg tega se mora prevajalec držati tudi omejitve glede na število znakov oziroma vrstic posameznega podnapisa, saj sicer gledalci podnapisom težko sledijo. Večina televizijskih programov se raje kot za sinhronizacijo še vedno odloča za podnaslavljanje, ki je med drugim tudi občutno ceneje in tudi hitreje opravljeno.

Ugodno prevajanje besedil

Ugodno prevajanje je za vsakega, ki potrebuje prevod ključnega pomena. Prav tako je pomembno, da je prevod, dovolj dobro preveden, da uporabnik lahko iz prevoda izlušči kar je za njega pomembno. Prevodi so lahko tudi zelo pomembni dokumenti, ki zahtevajo zelo dobro prevajanje.  Prevajajo se razni članki, besedila, zapisi, dokumenti… Prevodi se prevajajo v različne jezike oziroma iz različnih jezikov. Najpogostejši so prevodi in prevajanje besedil iz in v angleški jezik.

Internet oglaševanje vam pomaga, da na strani prevajanje najdete ugodno, prevajanje za vas. Prav tako lahko poiščete vrste prevodov, kot so prevodi, ki potekajo v živo, in simultano prevajanje. Simultano prevajanje je zelo zahtevno, saj poleg dobrega prevajalca potrebuje tudi tonskega tehnika, ki vzdržuje kvaliteten zvok.

Prevajalec

Prevajalec je jezikoslovec, katerega naloga je prevajati besedilo oz. govor iz enega jezika v drugega ali več drugih. Je strokovno usposobljen za to delo, kar pomeni, da je primerno izobražen in ima večletne izkušnje. Kadar se lotite prevajanja besedil nestrokovno, lahko nehote naredite več škode kot koristi. Da se izognete morebitnim poslovnim tveganjem zaradi neobvladanja tujega jezika, se obrnite po moč k  izkušenim prevajalcem prevajalskih agencij, ki vam bodo znali prisluhniti in pomagati.

Za dober prevod potrebujemo veliko več kot le jezikovni tečaj in dober slovar. Usposobljeni prevajalci so  vedno v stiku s kulturo izvornega in ciljnega jezika, se nenehno izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje, znajo prilagoditi jezik glede na namen sporočanja, govorca, ciljno publiko ter na tematiko sporočila. Tekoče prevajanje – govorno ali pisno, pa čeprav samo nekaj vrstic, lahko odločilno vpliva na končni  potek dogajanja. Pa je lahko zgolj za osebno ali poslovno rabo.

4 najpogostejše napake pri naročanju prevodov

1. Prvo merilo pri izbiri prevajalske agencije je cena. Prevajati zna vsak, ki obvlada npr. angleško, zakaj bi potem drago plačevali za prevajanje pogodbe ali spletne strani. Cena, ki jo bo podjetje plačalo za izgubljen posel ali za napačno preveden člen v pogodbi, je mnogo višja od stroška za strokoven in kakovosten prevod. Izgubljen ugled pri strankah, ki se nasmihajo ob napakah na naši spletni strani, pa tudi nima cene.

2. Prevodi morajo biti opravljeni v čim krajšem roku (čeprav bo morda potem besedilo počivalo pri naročniku še nekaj dni).  Najavite prevod besedila že nekaj dni vnaprej, sploh če gre za zahtevnejša besedila, ki jih mora prevesti res izkušen prevajalec in morda pregledati še strokovnjak.

3. V prevod lahko pošljemo nedokončano besedilo – tako bo prevod hitrejši, prevajalec bo samo vnesel še nekaj popravkov. Pošiljanje nedokončanih besedil v prevod vas na koncu stane časa in denarja. Ob vnosu popravkov nastajajo napake, izgubljate čas, popravke mora včasih vnašati drug prevajalec …

4. Pomanjkljiv prevod popravimo, se jezimo, a prevajalski agenciji ne damo povratne informacije.
Če prevajalcem ne boste dali povratne informacije, se bo ob naslednjem prevajanju zgodba ponovila – prevod boste spet popravljali in se jezili.

V večini prevajalskih agencij so veseli, če naročnik posreduje popravke, ki jih vnesel v prevedeno besedilo. Popravke vnesejo v naročnikovo bazo prevodov in naslednjič uporabijo ustrezen strokovni izraz. Vas zanimajo sodni prevodi?

Prevajanje

Prevajanje besedil in strokovnih tekstov. Prevajanje in tolmačenje v vse znane jezike po zelo ugodnih cenah. Prevajalska agencija za prevajanje nudi strokovne prevode angleščine, nemščine in številnih drugih svetovnih jezikov po konkurenčnih cenah. Prevodi spletnih strani, prevodi poslovnih, finančnih in pravnih besedil. Kvalitetni prevodi po ugodnih cenah.

Hitro in kakovostno prevajanje vseh vrst besedil po ugodnih cenah. Zanesljivi prevodi in profesionalna storitev.

Continue reading Prevajanje