Prevajanje

Prevajanje je intelektualna dejavnost, katere namen je prenašanje literarnih, znanstvenih in tehniških besedil iz enega jezika v drugega. Tistemu, ki se ukvarja s to dejavnostjo, nalaga določene obveznosti, ki izhajajo iz same narave dela.

Tako imajo tudi prevajalci svoj kodeks. Upravni odbor Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije (DZTPS) je leta 2005 sprejel t. i. Kodeks prevajalske etike, ki med drugim opredeljuje splošne pravice in obveznosti prevajalcev kot tudi njihov družbeni in ekonomski položaj.

Mednarodno združenje prevajalcev ugotavlja, da se je prevajanje dandanes povsod v svetu uveljavilo kot stalna, vsesplošna in nujna dejavnost, ki različnim narodom omogoča sporazumevanje, sodelovanje in izmenjavo na področju znanosti, umetnosti in gospodarstva ter tako bogati njihovo življenje in prispeva k boljšemu razumevanju med ljudmi, ter da je treba prevajanje obravnavati kot jasno določen, avtonomen poklic, ne glede na različne okoliščine, v katerih se le-ta opravlja.

Prevajalci

Izkušeni prevajalci zagotavljajo kakovostne in hitre storitve. Naši prevajalci poskrbijo za prevode vseh vrst besedil, ki jih naročnik potrebuje.

”Prevajalec je jezikoslovec, katerega naloga je prevajati besedilo oz. govor iz enega jezika v drugega ali več drugih.” Vir: Wikipedia

Za sodno overjene prevode poskrbijo sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovani za stalne sodne tolmače.

Naša prevajalska agencija vam nudi hitre in visoko kakovostne prevode po ugodnih cenah. Za vas prevaja 245 prevajalcev iz 14 evropskih držav. Prepričajte se!