Potrebujete odvetniško pisarno?

Velikokrat v življenju se znajdemo v situacijah, ko ne vemo ravno, kako pravilno reagirati ali najbolje postopati v določeni zadevi, bodisi na zasebnem ali poslovnem področju. Da ne bi imeli občutka krivde ali bili oškodovani, se je v takšnih primerih najbolje obrniti na strokovnjake oz. pravno službo, ki vam lahko najbolje svetuje glede na nastalo situacijo. Izkušena odvetniška pisarna v Ljubljani (https://www.op-petek.si/)
je najbolj zanesljiva rešitev, ki vam priskoči na pomoč ob različnih situacijah na različnih področjih – od civilnega do gospodarskega in delovnega prava, pomagajo vam v primeru upravnih postopkov ali sporov ter v primeru mirnega reševanja sporov skozi mediacije, pogajanja ali izvensodne poravnave.

notarska oporoka

Kako vam pomaga odvetniška pisarna v Ljubljani?

Izkušeni pravniki z znanjem aktualne zakonodaje vam pomagajo in svetujejo na številnih področjih civilnega, gospodarskega in delovnega prava, na področju kaznivih dejanj in prekrškov ter na področju varovanja človekovih pravic na domačem kot evropskem sodišču. Na pomoč vam priskočijo pri pripravi pravnih dokumentov in različnih pogodb, upravnih postopkih in upravnih sporih. Poleg tega ima skoraj vsaka odvetniška pisarna v Ljubljani tudi mediacijski center, ki vam omogoča, da zasebni ali poslovni spor rešite po mirni poti, nepristransko in z najnižjimi stroški.

odvetniška pisarna v Ljubljani

Kdaj je smiselno poiskati pravno pomoč?

Velikokrat se znajdemo v situacijah, kjer nismo najbolj vešči zakonodaje, posledično so nam lahko kršene pravice in ostanemo oškodovani. Čeprav se zdi, da lahko zadevo rešimo po mirni poti, pa vam odvetniška pisarna v Ljubljani bistveno pomaga do ugodnega razpleta pri naslednjih najpogostejših situacijah:

  • če ste vključeni v zapuščinski postopek in želite pravično dedovanje,
  • če vas je delodajalec odpustil brez tehtne podlage,
  • v kolikor je vaše podjetje šlo v stečajni postopek,
  • če ste v ločitvenem postopku in vas skrbi delitev premoženja, skrbništvo otrok in plačevanje preživnine,
  • v kolikor želite napisati oporoko za svoje premoženje,
  • če menite, da vas je zavarovalnica oškodovala pri izplačilu odškodninskega zahtevka,
  • če želite spore reševati po pravni in mirni poti, s pomočjo mediatorja ali izvensodne poravnav