Odškodnina

Denarno odškodnino za posamezen škodni primer lahko vi, kot oškodovanec, uveljavljate v obdobju do največ 3 let, odkar ste izvedeli za škodo ter za tistega, ki jo je povzročil.

Odškodninska terjatev (do zavezanca) za izplačilo odškodnine pa v vsakem primeru zastara v 5 letih od nastanka škode. Pri tem obstaja t. i. subjektivni rok 3 leta, kar pomeni, da ima oškodovanec v vsakem primeru pravico do uveljavljanja odškodnine. Objektivni rok 5 let pa pomeni, da se šteje začetek roka od zaključenega oziroma končanega aktivnega zdravljenja.

Sam postopek za odškodninski zahtevek obsega več dejanj: pravno formalno pripravo odškodninskega zahtevka ter vložitev slednjega zavezancu za izplačilo pravične in primerne denarne odškodnine, sestavo in vložitev urgenc, nasprotnih ponudb, pritožb in ostalih dopisov, formalna in neformalna pogajanja z zavarovalnico za izplačilo pravične in primerne denarne odškodnine, posvetovanje s stranko glede poteka odškodninskega postopka in primernosti višine ponujenih poravnalnih zneskov, podpis popolne ali delne poravnave v imenu in v soglasju s stranko, vložitev odškodninske tožbe zoper odgovorne fizične ali pravne osebe za izplačilo odškodnine.