Deli avtomobila in odkup

BP AvtoV kolikor se posameznik odloči za odkup vozil samo za dele, potem ločimo tu dve vrsti ljudi.
Prvi so taki, ki kupijo vozilo po delih samo zato, da potem sestavijo in restavrirajo enega povsem na novo, drugi pa so taki, ki si tako vozilo pač želijo in menijo, da ga bodo že nekako lahko po delih prodali naprej. Sicer je to lahko tudi zelo dobičkonosno, vendar pa se je potrebno zavedati, da porabijo ljudje za to res zelo, zelo veliko časa. Jasno, mnenja in namere ljudi so zelo različna in zelo različni so tudi ljudje. Vsekakor pa sam odkup vozil prepušča povsem svobodne roke kupcu, ki se kasneje povsem sam odloči, kaj bo s takim avtomobilom naredil. Odkup vozil največkrat nudijo podjetja kot je npr. BP Avto ali pa kakšni samostojni podjetniki.