Kdo odkup rabljenih vozil nudi

Sam odkup rabljenih vozil načeloma nudijo le podjetniki kot je npr. BP Avto. To so lahko fizične osebe kot samostojni podjetniki, ali pa katera druga pravo formalna oblika. Kaj je pogostejše? V teh kriznih časih pa je avto kar težko prodat.

Vprašanje je zelo težko, so pa to največkrat kar samostojni podjetniki, niso pa jasno izjeme tudi fizične osebe, ki pa se vedno manj odločajo za tak način preživljanja oziroma služenja denarja, saj časi res niso temu poslu naklonjeni. Tako take podjetnike, ki nudijo odkup rabljenih vozil in nato prodajo, imenujemo posredniki pri prodaji. Jasno, te posredniki živijo od marže, ki pa se uradno zasluži le s prodajo vozila z računom in zato vedno pogosteje tudi z garancijo na vozilo.

Deli avtomobila in odkup

BP AvtoV kolikor se posameznik odloči za odkup vozil samo za dele, potem ločimo tu dve vrsti ljudi.
Prvi so taki, ki kupijo vozilo po delih samo zato, da potem sestavijo in restavrirajo enega povsem na novo, drugi pa so taki, ki si tako vozilo pač želijo in menijo, da ga bodo že nekako lahko po delih prodali naprej. Sicer je to lahko tudi zelo dobičkonosno, vendar pa se je potrebno zavedati, da porabijo ljudje za to res zelo, zelo veliko časa. Jasno, mnenja in namere ljudi so zelo različna in zelo različni so tudi ljudje. Vsekakor pa sam odkup vozil prepušča povsem svobodne roke kupcu, ki se kasneje povsem sam odloči, kaj bo s takim avtomobilom naredil. Odkup vozil največkrat nudijo podjetja kot je npr. BP Avto ali pa kakšni samostojni podjetniki.