Programska oprema za obračun plač in njeno delovanje

Modernizacija in instalacija nadzorovalnih naprav nista nič novega. Ravno tako ni nič novega, da se na delavnih mestih pojavljajo aparati, kateri beležijo obračun plač. Za te aparate pa je seveda potrebna programska oprema. Poglejmo si kakšno programsko opremo imamo na voljo za obračun plač in kako nam lahko izboljša rezultate, ko izvajamo tako delo, saj konec koncev sedaj že vsi vemo, kako zelo pomembno je, da se razvijamo tako mi, kot naše podjetje.

Dva enostavna primera, ki obračun plač izjemno olajšata

Prvi primer programske opreme služi bolj za vodenje evidence delovnega časa, ki ga vsak posameznik potroši, ko pride na delo za neko določeno podjetje.  V tem primeru torej ne gre za direkten obračun plač, ampak bolj za sledenje prihodom, odhodom, službenim izhodom in podobno, ki pa so na koncu seveda pomembni, da vidimo koliko časa neka oseba preživi na delovnem mestu.

Drug primer programske opreme pa je bil narejen ravno za lažji obračun plač, pri katerem je potrebno povedati to, da avtomatsko obračunava vse morebitne postavke. Na primer, redno delo, nočno delo, delo ob praznikih, koliko dopusta je koristila oseba in še mnogo drugih primerov. To, kar pa tak program naredi tako izjemno naprednega, pa je to, da za obračun plač ni več potrebno ročno pretipkavati podatkov v računovodski program, ampak ga program, ki je integriran z mnogimi vodilnimi računovodskimi programi, v katerega nam torej avtomatsko pošilja podatke od vseh oseb.

Poleg teh dveh primerov, ki služita za obračun plač, pa podjetje seveda ponuja še mnogo več programske opreme, katera nam omogoča izjemno fleksibilnost, ko pride do razporeditve delovnega časa, integracijo mobilnih telefonov, spletne registracije in tako dalje. Če smo torej podjetnik in vidimo, da naše podjetje raste iz leta v leto, naš obračun plač pa traja dlje in dlje, potem je vredno razmisliti, ali je napočil čas za nadgradnjo.

Obračun plač

Zakonodaja podjetnikom omogoča oziroma dovoljuje obračun plač izvajati na več načinov. Tako se marsikatera podjetja znajdejo po svoje in si ustvarijo svoje informacijske sisteme, spet druga podjetja za obračun plač odkupijo za to delo namenjene programe. V kolikor podjetje deluje povsem samostojno, se mora izogibati zastarelim informacijskim sistemom in biti vedno v korak tako z zakonodajo kot tudi z obdelavo podatkov. Pisni obračun plač mora po zakonu v roke dobiti vsak delavec, in sicer ob vsakem izplačilu plače ter do 31. januarja novega koledarskega leta pisni obračun plače in nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma za preteklo koledarsko leto. Pisni obračun plače mora vsebovati celotni znesek plače delavca, vse njene posamezne sestavne dele, morebitne druge vrste plačil, do katerih je delavec upravičen in mu jih je izplačal delodajalec, prav tako pa tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov (osnovna plača, posamezne postavke, stimulacije, nadomestila, bruto/neto plača, akontacija dohodnine).