Za inštrukcije v Mariboru in Ljubljani je največ ponudnikov

V Mariboru in Ljubljani je največ osnovnih in srednjih šol ter fakultet, zato je logično, da je v teh dveh krajih največ povpraševanja za inštrukcije. Kljub vsemu pa je nekoliko več povpraševanja v Ljubljani, zato so inštrukcije v Mariboru nekoliko cenejše kot v Ljubljani. Logično je, da je povpraševanja v večjih mestih po vsej Sloveniji več kot v manjših krajih, saj je v večjih mestih več fakultet in na splošno šol na vseh izobraževalnih stopnjah, kot po drugih krajih Slovenije. Inštrukcije v Mariboru in Ljubljani so tudi bolj iskane zato, ker sta sedeža dveh glavnih fakultet ravno v teh dveh mestih in zato iz različnih krajev naše države in tudi iz tujine pride največ dijakov in študentov ravno v ti dve mesti.

Zato tudi za posameznega ponudnika, ki nudi inštrukcije, ni problem konkurenca, saj je v teh dveh mestih dovolj dela za več njih. Žal pa niso vsi ponudniki dovolj kvalitetni, da bi lahko nudili inštrukcije na zadovoljivi ravni po ugodni ceni. Ni najboljši ponudnik tisti, ki nudi inštrukcije po najnižji ceni. Tudi če inštrukcije stanejo zgolj 1 EUR na uro, to ne pomeni, da boste vi ali vaš otrok dobili tisto, kar iščete. Mnogokrat je tudi pomembno, ali za inštruktorjem stoji podjetje, ki vam lahko izda račun v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Namreč, le tako boste kot potrošnik – uporabnik storitve zaščiteni v skladu z zakonom, ki varuje potrošnika pred goljufijami.

Zato je velikokrat bolje, da za inštrukcije odštejete nekaj Evrov več (normalna cena se giblje okoli 13 EUR za 60 min inštrukcij) in da dobite tisto za kar ste inštrukcije potrebovali – znanje.