Napisano o zunanjih igralih

Za zunanja igrala Hutko, ki jih najdete na trgu lahko rečemo, da je bilo že toliko napisanega o njih, da bi se že vsi morali zavedati njihovega pomena. Se pa še vedno dogaja, da se starši ne zavedajo vseh prednosti, ki jih imajo zunanja igrala in zato le-te ne omogočajo svojim otrokom. Med igrala, ki se nahajajo spada tudi otroška hišica. Katere hišice so cenejše lahko preberete tukaj https://www.internet-oglasevanje.com/katera-je-cenejsa-otroska-hisica/.

To je že kar precej čudno, saj človek kar ne more verjeti, ker je bilo opravljenih tudi že toliko raziskav različnih strokovnjakov, da le-te praktično ne morejo več drugače napisati, kot da priporočajo, da so zunanja igrala otrokom tekom njihovega celotnega otroštva na voljo. Vprašamo se namreč lahko le, kako lahko te starši menijo, da so bolj pametni oziroma imajo več znanja, kot pa vsi strokovnjaki, ki so opravljali testiranja.

Uporaba napihljivih igral

Napihljiva zunanja igrala, ki jih najdemo tudi na strani Hutko -vih igral, so v prvi vrsti namenjena uporabi otrokom. Razlog za to je, da se da taka zunanja igrala varno napihniti le do določene mere, če pa bi jih uporabljali tudi starejši oziroma odrasli ljudje, pa je teža že toliko večja, da se lahko material kaj hitro poškoduje.

Zato vsekakor moramo upoštevati navodila proizvajalca kako se obnašati na zunanjih igralih in napihljivih igralih ter, da jih lahko uporabljajo samo otroci do teže, kot jo je proizvajalec navedel v navodilih za uporabo. Do te teže, kot je navedena v navodilih, je tovrstna zunanja igrala varno uporabljati, kasneje pa se lahko tudi poškodujejo in pri tem proizvajalec ni prav nič odgovoren, saj se navodila in priporočila proizvajalca niso upoštevala. Izdelovalci za otroška igrala pa imajo danes dosti težje delo kot so ga imeli včasih, predvsem zaradi različnih pričakovanj, ki jih imajo kupci igral.

Izdelovalci otroških igral

Izdelovalci in proizvajalci podjetja Hutko, ki izdelujejo zunanja igrala in druge cenejše izdelke iz lesa, imajo danes vsekakor bistveno težjo nalogo kot so jo imeli včasih, ko so bile zahteve otrok in, to vsekakor moramo priznati, predvsem zahteve staršev, bistveno manjše kot so danes.

Danes vsi pričakujejo, da bodo igrala ravno pravšnja za vsako otrokovo leto ali celo mesec in bodo hkrati tudi taka, ki se bodo razvijala skupaj z otrokom. Seveda vseh pričakovanj pač ni možno uresničiti samo z enim igralom, temveč z več različnimi, kar pa je lahko kar draga naložba, zato je potrebno razmisliti, če mogoče nebi bilo bolje kupiti rabljenih igral, saj bi lahko s tem privarčevali kar nekaj denarja. Zagotovo si ne želimo biti v hlačah oblikovalcev in izdelovalcev, ki zunanja igrala izdelujejo, saj je pričakovanj res veliko.

Gibanje na zunanjih igralih

Gibanje je pomemben dejavnik življenja vsakega človeka. Da pa je gibanje še toliko pomembnejše v otroških letih, pa čivkajo že vrabci na veji. In prav to gibanje omogočajo tudi zunanja igrala na Hutkovi strani, za katera pa lahko rečemo, da so navadno večja, saj je za manjša v stanovanjih vedno prostor.

Ker so zunanja igrala večja, pa se morajo tudi otroci bolj gibati, zato imajo vsake igre svoje prednosti. Današnja zunanja igrala so tudi že večfunkcijska in tako omogočajo različno telovadbo hkrati. To tudi pomeni, da staršem ni potrebno iskati več toliko krajev, kjer so zunanja igrala primerna za uporabo, dobro vzdrževana in zato tudi toliko bolj primerna za uporabo in igranje, saj niso toliko nevarne kot nevzdrževane. Pravilna uporaba igral mora biti tudi zato, ker se drugače igrala lahko kaj hitro poškodujejo, če nismo upoštevali proizvajalčevih navodil za uporabo.

Igrala in odrasli

Ko pomislimo na igrala, naprej pomislimo na igrače, ki si res izdelane s tem namenom, vendar so lahko igrala tudi vsakdanji predmeti. Naj omenimo samo primer podstavek za vroč lonec, ki je lahko vrtavka.

Igrala kot jih najdete na strani http://www.hutko.si/igrala so namenjena temu, da so v otrokom v pomoč pri osvajanju novih veščin in za zabavo. Zunanja in otroška igrala pa imajo tudi veliko prednosti, med njimi je glavna zagotovo ta, da imajo starši mir medtem, ko se otroci igrajo na igralih.
Prva igrala, ki so bila namenjena otrokom so bili najdeni v štirinajstem stoletju, ko so zgodovinarji odkrili v raznih grobiščih.
Igrala so namenjena otrokom, saj so pomebna za razvoj in odraščanje otrok. S tem razvijajo več vrst sposobnosti, ki jih bodo potrebovali v življenju. Tudi odrasli uporabljajo jih uporabljajo in sicer za oblikovanje in krepitev socialnih vezi, ali pa za odkrivanje svoje identitete. Odrasli potrebujemo igrala zgolj in samo iz psihološkega vidika.

Katera je cenejša otroška hišica

Plastična otroška hišica je precej cenejša od lesene otroške hišice. Vse bolj je priljubljena med otroki kot tudi med njihovimi starši. Zakaj? Ker imajo starši rajši leseno otroško hišico, kajti lesena hišica je lepša in lepše zgleda tudi na vrtu. Problem pa nastane, ko začnejo starši iskati leseno hišico ter primerno velikost in ugotovijo, da je lesena hišica lahko tudi do trikrat dražja od plastične hišice. Še posebej, če  dajo starši leseno otroško hišico izdelati pri Hutko izdelovalcu po naročilu. Zato ni malo staršev, ki se sami lotijo gradnje lesene hišice.

Največkrat pa otroško hišico le najamejo za kakšen rojstni dan. Vendar je tudi to lahko precejšnji strošek. Sposoja takšne hišice stane za dve uri tudi do 220€, kar po našem mnenju ni malo, čeprav je cena lahko relativna.

Kako bi morali skrbeti za igrala

Skrbnik, ki želi dobro in redno skrbeti za igrišče in zunanja igrala mora k temu odgovorno pristopiti. Predvsem mora natančno vedeti s kakšnimi in koliko zunanjimi razpolaga na igrišču. To je zelo pomembno v primeru kakšne nezgode. Kakšna zunanja igrala pa so trenutno v ponudbi pri nas pa si poglejte na Hutko strani.
Vsak skrbnik bi moral ustvariti bazo zunanjih igral. Baza mora vsebovati lokacijo, proizvajalca, leto izdelave, naziv igrala, namen uporabe igral in podobno. Vsebovati bi pa moral tudi podatke o lastniku in skrbniku igrišča in zunanjih igral.

Sestavni del dokumentacije bi moralo biti tudi načrt igrišča in načrt postavitve zunanjih igral. Ne smemo pozabiti tudi na dokumentacijo za vsakega zunanjega igrala posebej. Le tako bomo zagotovili, da bodo zunanja igrala hkrati pa bomo le tako lahko zagotovili najvišjo varnost za naše malčke.