E-učenje

E-učenje je vse bolj priljubljena oblika ali bolje rečeno dopolnitev formalnega učenja na fakultetah. S pomočjo e-učnih gradiv in lekcij mentor svojim študentom omogoča več samostojnega dela, raziskovanja ter jih obenem motivira za usvajanje novih znanj na njim dostopnejši način, poleg tega pa lahko e-oblike učnih lekcij popestrimo s številnimi animacijami, simulacijami, slikovnim gradivom, kar naredi učenje zanimivejše oziroma bolj zabavno. E-oblika učenja omogoča tudi hitrejše prenašanje znanja in preverjanje izobraževalnih učinkov.

Seveda je vsako tovrstno e-učenje ali preverjanje znanja povsem načrtovano ter strokovno vodeno. E-učenje pa postaja vse bolj priljubljena oblika izobraževanja tudi v podjetjih, ki jim narava poslovanja narekuje nenehno izobraževanje in dopolnjevanje znanja. Usposabljanje kadrov, še posebno, kadar ima podjetje svoje poslovalnice v več krajih ali celo državah, pomeni za podjetje velik strošek. E-učenje takim podjetjem omogoča ne samo lažje organiziranje izobraževanja ter zmanjšanje stroškov, temveč tudi preverjanje usvojitve znanja oziroma lažje preverjanje znanja vseh vključenih v izobraževalni proces.

Kaj je e-učenje?

E-izobraževanje oziroma e-učenje predstavlja izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s pomočjo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije oziroma interneta. Pri tej vrsti izobraževanja sta učenec in učitelj praviloma krajevno in časovno ločena, vendar med njima obstaja neka komunikacija. Pravi pomen je e-izobraževanje dobilo prav z vzpostavitvijo učinkovitih načinov komunikacije prek interneta. Najpogostejša oblika e-izobraževanja se pojavlja v kombinaciji s tradicionalno obliko poučevanja, to je kombinirano izobraževanje.

E-izobraževanje označuje še cela vrsta drugih izrazov, med njimi najpogostejši je e-učenje. Velikokrat še vedno zasledimo izobraževanje na daljavo, daljinsko učenje in podobno. E-izobraževanje prinaša sodelujočim celo vrsto prednosti v primerjavi s klasičnim načinom izobraževanja.

Vir: Wikipedia