Potrebujete odvetniško pisarno?

Velikokrat v življenju se znajdemo v situacijah, ko ne vemo ravno, kako pravilno reagirati ali najbolje postopati v določeni zadevi, bodisi na zasebnem ali poslovnem področju. Da ne bi imeli občutka krivde ali bili oškodovani, se je v takšnih primerih najbolje obrniti na strokovnjake oz. pravno službo, ki vam lahko najbolje svetuje glede na nastalo situacijo. Izkušena odvetniška pisarna v Ljubljani (https://www.op-petek.si/)
je najbolj zanesljiva rešitev, ki vam priskoči na pomoč ob različnih situacijah na različnih področjih – od civilnega do gospodarskega in delovnega prava, pomagajo vam v primeru upravnih postopkov ali sporov ter v primeru mirnega reševanja sporov skozi mediacije, pogajanja ali izvensodne poravnave.

notarska oporoka

Kako vam pomaga odvetniška pisarna v Ljubljani?

Izkušeni pravniki z znanjem aktualne zakonodaje vam pomagajo in svetujejo na številnih področjih civilnega, gospodarskega in delovnega prava, na področju kaznivih dejanj in prekrškov ter na področju varovanja človekovih pravic na domačem kot evropskem sodišču. Na pomoč vam priskočijo pri pripravi pravnih dokumentov in različnih pogodb, upravnih postopkih in upravnih sporih. Poleg tega ima skoraj vsaka odvetniška pisarna v Ljubljani tudi mediacijski center, ki vam omogoča, da zasebni ali poslovni spor rešite po mirni poti, nepristransko in z najnižjimi stroški.

odvetniška pisarna v Ljubljani

Kdaj je smiselno poiskati pravno pomoč?

Velikokrat se znajdemo v situacijah, kjer nismo najbolj vešči zakonodaje, posledično so nam lahko kršene pravice in ostanemo oškodovani. Čeprav se zdi, da lahko zadevo rešimo po mirni poti, pa vam odvetniška pisarna v Ljubljani bistveno pomaga do ugodnega razpleta pri naslednjih najpogostejših situacijah:

  • če ste vključeni v zapuščinski postopek in želite pravično dedovanje,
  • če vas je delodajalec odpustil brez tehtne podlage,
  • v kolikor je vaše podjetje šlo v stečajni postopek,
  • če ste v ločitvenem postopku in vas skrbi delitev premoženja, skrbništvo otrok in plačevanje preživnine,
  • v kolikor želite napisati oporoko za svoje premoženje,
  • če menite, da vas je zavarovalnica oškodovala pri izplačilu odškodninskega zahtevka,
  • če želite spore reševati po pravni in mirni poti, s pomočjo mediatorja ali izvensodne poravnav

Delovno pravo

Nenehno uvajanje sprememb na delovnih mestih je dandanes že stalnica. Pritiski, ki jih doživljajo tako delodajalci kot zaposleni pa velikokrat »udarijo« ravno zaposlene. Delodajalci so iz določenih razlogov prisiljeni odpuščati delavce, tako vse več posameznikov pristane brez tehtnega razloga z delovno knjižico v roki. Ali je bila odpoved delovnega mesta upravičena oziroma ali je imel delodajalec pravno podlago za to dejanje, pa ni vedno enostavno dokazati. Zaposleni se sami težko spopadejo s pravno službo delodajalca, še zlasti, če jim te zadeve niso domače.

Torej, kadar se znajdete v podobni stiski, se obrnite na odvetniško pisarno, kjer vam bodo znali pomagati in razjasniti zagato, v kateri ste se znašli. Delovno pravo, ki obravnava problematiko pravnih zapletov med delodajalcem in zaposlenim, je področje dela pravnikov, ki se lahko še posebno poglobljeno specializirajo za tovrstne primere. Delovno pravo se namreč ukvarja z vsemi nepravilnostmi, ki se pojavljajo pri kršitvah zaposlitvenih pogodb (kršitve, prevare, izkoriščanja, zlorabe …).

Delovno pravo

Delovno pravo sestavlja individualno delovno pravo, ki ureja sklenitev pravice in dolžnosti strank v delovnem razmerju ter kolektivno delovno pravo, ki se nanaša na delodajalce in delavske organizacije. Za delovno pravo lahko rečemo, da je osnova delovnih razmerij in je kot tako pomembno za vsakega delodajalca.

Delovno pravo je področje dela, s katerim se podjetja srečujejo na dvnevi ravni in sicer tako s pravnega, kot tudi s kadrovskega in finančnega vidika. Zaradi tega je še kako pomembno poznavanje področja delovnega prava, saj imajo lahko neurejena razmerja z delavci velike negativne posledice za celotno podjetje.


Continue reading Delovno pravo