Delovno pravo

Nenehno uvajanje sprememb na delovnih mestih je dandanes že stalnica. Pritiski, ki jih doživljajo tako delodajalci kot zaposleni pa velikokrat »udarijo« ravno zaposlene. Delodajalci so iz določenih razlogov prisiljeni odpuščati delavce, tako vse več posameznikov pristane brez tehtnega razloga z delovno knjižico v roki. Ali je bila odpoved delovnega mesta upravičena oziroma ali je imel delodajalec pravno podlago za to dejanje, pa ni vedno enostavno dokazati. Zaposleni se sami težko spopadejo s pravno službo delodajalca, še zlasti, če jim te zadeve niso domače.

Torej, kadar se znajdete v podobni stiski, se obrnite na odvetniško pisarno, kjer vam bodo znali pomagati in razjasniti zagato, v kateri ste se znašli. Delovno pravo, ki obravnava problematiko pravnih zapletov med delodajalcem in zaposlenim, je področje dela pravnikov, ki se lahko še posebno poglobljeno specializirajo za tovrstne primere. Delovno pravo se namreč ukvarja z vsemi nepravilnostmi, ki se pojavljajo pri kršitvah zaposlitvenih pogodb (kršitve, prevare, izkoriščanja, zlorabe …).

Delovno pravo

Delovno pravo sestavlja individualno delovno pravo, ki ureja sklenitev pravice in dolžnosti strank v delovnem razmerju ter kolektivno delovno pravo, ki se nanaša na delodajalce in delavske organizacije. Za delovno pravo lahko rečemo, da je osnova delovnih razmerij in je kot tako pomembno za vsakega delodajalca.

Delovno pravo je področje dela, s katerim se podjetja srečujejo na dvnevi ravni in sicer tako s pravnega, kot tudi s kadrovskega in finančnega vidika. Zaradi tega je še kako pomembno poznavanje področja delovnega prava, saj imajo lahko neurejena razmerja z delavci velike negativne posledice za celotno podjetje.


Continue reading Delovno pravo