Cena prevoda leposlovnega besedila

Dober prevajalec mora, poleg samega poznavanja jezika, dobro poznati kulturno situacijo in okoliščine nastajanja literarnega oz. leposlovnega besedila ter zavedati se mora vseh pomenskih odtenkov v posameznem jeziku. Zato cena prevoda leposlovnega besedila ni najbolj ključnega pomena, saj je pri takšnih prevodih v največ primerih najpomembnejša kvaliteta samega prevoda.

Zato na prevajanje cenik v največ primerih ni vpisana posebna cena prevoda leposlovnega besedila, ampak lahko ugotovite, da prevajanje cenik to storitev navaja po enakih cenah kot navadno prevajanje oz. je cena drugačna zgolj za sodno overjene prevode. Takšne cene najdete zgolj pri najbolj izkušenih prevajalskih agencijah, ki pri vseh vrstah prevodov skrbijo za maksimalno kvaliteto le – teh. Zato prevajanje cenik za leposlovna besedila ni posebej oblikovan.

Dejstvo pa je, da takšna prevajanja ne more opravljati kar vsak prevajalec, saj mora le – ta izredno dobro poznati jezik in pravopisna pravila tega jezika, da bi se leposlovnega prevajanja sploh lahko lotil in da bo le – to imelo enak pomen kot v izvirniku. Prevajanje cenik pa razkriva, da se prevodi obračunavajo glede na število avtorskih strani. Ena avtorska stran pa obsega 1500 znakov brez presledkov.

Tiste prevajalske agencije, ki kaj dajo na svoj renome, kakršnekoli prevode naredijo hitro in kvalitetno. V največ primerih zagotavljajo, da v enem dnevu naredijo prevode dolge od 8 do 10 avtorskih strani. Najboljša med njimi, pa ponuja popust za krajše prevode, kar za prevajanje cenik te agencije tudi razkriva. Najcenejše, a še vedno kvalitetno in hitro prevajanje lahko dobite že za samo dobrih 18 EUR.