Koliko kot s.p. plačati za računovodstvo?

Samostojni podjetniki so po navadi tisti, pri katerih je obseg poslovanja bolj majhen. Primeri, ko ima samostojni podjetnik veliko prometa, so bolj redkost kot izjema. Ravno zaradi te majhnosti pa se večina zaveda, kako velik strošek je dejansko računovodstvo, saj s.p. ustvarja celoten promet večinoma sam, torej za vsak evro ve, kako težko je bil prislužen in zato vsak najprej pogleda, kolikšen je cenik računovodskih storitev za s.p.

Po večini imajo računovodstva cenik računovodskih storitev za s.p. prilagojen, je nižja cena, saj se zavedajo, da je treba poknjižiti le nekaj malega računov, tako prejetih kot izdanih, treba pa je pripraviti le še obračun plač in pripraviti obračun prispevkov, potem pa se poknjiži le še promet na TRR, samo v določenih primerih pa je potrebno urediti še kakšen dodaten papir. Zato je prav, da je cenik računovodskih storitev prilagojen, to je bistveno nižji od računovodstva za d.o.o., ki zaposluje večje število ljudi.

Na primer podjetje Moje računovodstvo ima cenik računovodskih storitev nastavljen na ceno 35 € na mesec z vključenim davkom na dodano vrednost, v kolikor pa je podjetnik davčni zavezanec, pa je zanj strošek še malenkost nižji. Jasno pa je, da se lahko cenik računovodskih storitev tudi zviša, če je obseg dela bistveno večji, saj potem ne velja več pravzaprav skoraj da več cenik računovodskih storitev za samostojnega podjetnika, ampak se določi na podlagi obsega delovanja. Sicer obstaja tudi kakšen manjši računovodskih servis, pri katerem bodo storitve ravno tako opravljene, se pa morate malenkost bolj potruditi, da jih boste našli, saj takšni ponudniki enostavno nimajo dovolj sredstev, da bi se lahko oglaševali.