Bazalni metabolizem ali bazalna presnova

Bazalni metabolizem ali bazalna presnova je stopnja presnove energije v organizmu. Izračunan bazalni metabolizem velja za organizem, ki miru, ima prazno prebavilo in je njegova telesna temperatura primerna. Poenostavljeno povedano si pojem bazalni metabolizem lahko razlagamo, kot osnovno energijo za delovanje. Na pomanjkanje nas človeško telo opozarja na različne načine, človek mora opozorilne znake zgolj prepoznati in temu primerno ukrepati. Problem nepoznavanja znakov je v tem, da človek nanje napačno govori. Če nam telo sporoča potrebo po določeni snovi preko glavobola je največja škoda za telo jemanje zdravil proti glavobolu. Človeško telo je zelo kompleksno zasnovano, hkrati pat tudi zelo sposobno. Zato ima praktično vsak človek možnost, da lastnosti svojega telesa iz dneva v dan bolje spoznava. Ter na podlagi tega tudi zaznavam in situacijam primerno ukrepa.

Energija potrebna za vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij

Pomemben delež energije odpade na biokemične procese za vzdrževanje funkcije in oblike celic, predvsem membranskega potenciala. Izračun za bazalni metabolizem pri živali temelji na merjenju količine oddane toplotne energije v časovni enoti. Pravimo, da bazalni metabolizem izračunamo s pomočjo kalometrijo. Drugi način, s katerim izračunamo bazalni metabolizem pri živalih, temelji na porabi kisika. Redkeje se uporablja tretjo metodo, v tem primeru je bazalni metabolizem pri živalih izračunan na podlagi količine oddanega ogljikovega dioksida. Pri človeku se izračun opravi z upoštevanjem starosti, spola, višine in teže. Bazalni metabolizem pri človeku predstavlja do sedemdeset odstotkov skupne porabe energije. Kar pomeni, da zgolj trideset odstotkov energije človek porabi za vse ostale aktivnosti. Poraba energije se izraža v kalorijah, odvisna pa je od samega bazalnega metabolizma ali bazalne presnove, stopnje telesne pripravljenosti ter drugih dejavnikov. To so potreba po rasti, dojenje, menopavza, povišana telesna temperature in drugi dejavniki. Povečana telesna temperatura zahteva približno sedem odstotkov več bazalne energije. Z drugo besedo bazalni metabolizem ima ob povečani telesni temperaturi slabo desetino večje energijske potrebe.