Sončne elektrarne

Z novim energetskim zakonom in Uredbo o obnovljivih virih energije, sprejeto maja 2009, so bile uvedene subvencije za sončne elektrarne. Nova ureditev je vzpodbudila investitorje, da se lažjo odločajo o vlaganju v sončno elektrarno. Subvencije ne dobijo za gradnjo elektrarne, ampak za odkup proizvedene električne energije.

Za proizvedeno električno energijo iz sončne elektrarne, ki ima deklaracija za proizvodno napravo za pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov energije, je zagotovljen nakup po subvencionirani ceni. Subvencionirano ceno, ki je približno tri krat višja od prodajne, za dobo 15 let zagotavlja državno podjetje Borzen. Električno energijo iz sončne elektrarne 15 let prodajate po tisti subvencionirani ceni, ki vam je bila dodeljena v letu, v katerem ste z Borzenom podpisali pogodbo. Največja subvencionirana odkupna cena je zagotovljena za mikro elektrarne, ki so postavljene na strehah objektov. Začetni vložek v gradnjo sončne elektrarne se povrne v šest do desetih letih, od takrat dalje in do izteka pogodbe ustvarjate le še čisti dohodek. Pričakovana življenska doba elektrarne pa je približno 30 let, tako da imate tudi po izteku pogodbe še vedno zaslužek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *