Sončna energija

Sončna energija je obnovljivi vir energije. Uporabljamo jo za ogrevanje.  Sončna energija je neškodljiva za naš planet, zato bi jo moralo uporabljati čim več ljudi. Vendar je to zelo težko, saj je cenovno zelo drago nakupiti vse potrebno za shranjevanje sončne energije. Poznamo veliko načinov s katerim lahko shranjujemo sončno energijo. Vendar najbolj razširjen pa je sistem sončnih kolektorjev saj je zelo tih čist in ne škoduje okolju. Zgrajen je iz silicija, ki je drugi najbolj razširjen material v zemeljski skorji. Ko kolektorje namestimo, sončna energija pride do silicija, ta pa zardi reakcije na sončno energijo začne oddajati elektrone. Ti  proizvajajo električni tok, ki ga lahko nato uporabljamo. Koliko energije bomo imeli, pa je odvisno od dveh dejavnikov. To sta seveda postavitev kolektorjev in lokacija kjer stojijo. Sončna energija je zelo čista in ne škoduje okolju, zato bi mogli biti vsi osveščeni z njo saj bi s tem zelo pripomogli h čistejši zemlji. Prednost pa je tudi ta, da je sonce praktično neizčrpen vir energije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *