Slabosti živali

Pri ugotavljanju, katere so slabosti, ki jih prinašajo živali naletimo na problem, ki se imenuje pravilno razvrščanje živali na želene in neželene in o katerih lahko kaj najdete tudi na strani Pavza. Neželene živali so tiste, ki praviloma povzročajo večinoma le škodo. Pa vendar se moramo zavedati, da te živali povzročajo škodo le človeku. Če pa to primerjamo med živalmi, pa kaj hitro ugotovimo, da so živali prilagojene sobivanju in si tako med seboj ne škodijo. Tako žival, ki povzroča škodo za ljudi postane velik problem, ki se ga ljudje želijo na vsak način rešiti; z uporabo strupov, ali raznih pasti. Tako velikokrat zasledimo, da ljudje na vsak način poskušajo pregnati take živali in pri tem uporabijo tako močne strupe in v tako velikih količinah, da na koncu škodijo še rastlinam in posledično tudi sebi.

Velikokrat lahko tako slišite ljudi, ki pravijo, da jih je srna ali katere druga žival pojedla pridelke na vrtu. Ker si tega nobeden ne želi, se potem ljudje odločajo tudi za postavitev »strašil«, ki jih potem  namestijo na rob vrta. Velik problem povzročajo v času, ko zori grozdje, tudi ptice, čebele, ose in sršeni. Ptice zelo rade zobajo grozdne jagode in tako vinogradnikom povzročijo veliko škode. Ravno tako je s čebelami, osami in sršeni, ki pa obožujejo grozdni sok, saj je zelo sladek. Proti pticam takšnim živalim pa se vsak sooča na svoj način. Za ptice je zelo primeren klopotec, ki odganja ptice. Za druge živali, torej čebele, ose in sršene pa ljudje nameščajo sladko vodo v steklenice, ki tem žuželkam diši in se potem v vodi utopijo.