Odgovornost naročnika varovanja

Prva zasebna varnostna podjetja so bila ustanovljena po osamosvojitvi. Z njimi se je pričel intenziven razvoj dejavnosti zasebnega varovanja v Sloveniji. Z leti razvoja se je spreminjala tudi zakonodaja, ki ureja to področje. Namen zakonodaje je med drugim tudi zaščita širše okolice pred posledicami nezakonitega ravnanja naročnika varnostnih storitev.

Zakon o zasebnem varovanju določa sankcije za naročnika, ki izbere za izvajalca varnostnih storitev podjetje brez ustrezne licence. Taki prekrški so zelo pogosti pri vgradnji in projektiranju sistemov tehničnega varovanja ter varovanju prireditev. Vedno večje je število zavarovalnic, ki ne izplačujejo škodnih primerov, v kolikor so bile zahtevane varnostne storitve izvedene s strani nepooblaščenega izvajalca in s tem v nasprotju z zakonom.

Norme kakovosti v koncernu Sintal, največji družbi za varovanje v Sloveniji, so višje od zakonodajnih. Imamo vse licence, ki jih predvideva Zakon o zasebnem varovanju. Edini samostojno izvajamo storitve v skladu s predpisanim standardom za varnostno nadzorne centre.

Protivlomne sisteme vgrajujejo tudi vlomilci
Marsikateri naročnik je že dejal, komu mar, kdo mi izvaja varovanje, saj gre za moje premoženje, izpolnjevanje zakonodaje pa je odgovornost izvajalca storitve. Pa ni tako. Ustrezna licenca izvajalca poleg usposobljenosti zagotavlja tudi varnostno preverjen kader, v nasprotnem primeru bi se namreč lahko zgodilo, da bi alarmne sisteme vgrajevali kar vlomilci, prireditve varovali razgrajači in podobno.

Naloga zakonodaje je skrb za višjo stopnjo varnosti in posledično manjše število kaznivih dejanj. Kaznivo dejanje pa ni le v premoženjsko breme naročnika, temveč lahko ogroža varnost državljanov in finančno bremeni državo, saj raziskovanje kaznivih dejanj ni brezplačno, temveč gre v breme proračuna.

Skrb za varnost našega premoženja preložimo na tistega, ki mu sami zaupamo. Pomembno pa je, da mu zaupa tudi država z izdajo ustreznih dovoljenj, ki potrjujejo njegovo zanesljivost in strokovnost.

Vaša varnost je naša skrb. Sintal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *