Psihologija in igra otrok

Otrok se od pričetka življenja sam od sebe loteva igre. Igre postajajo postopoma čedalje bolj sistematične in ustvarjalne, torej vse bolj podobne delu. Psihologi skušajo pojasniti njihov smisel na različne načine. Nekateri mislijo, da se otrok ukvarja z igro zaradi presežka moči in telesne energije v sebi. Drugi domnevajo, da otrok nezavedno ponavlja v igri ves svoj razvoj človeštva. Obstaja mnenje, da otrok v igri tudi sprošča čustveno napetost. Ni dvoma, da so igre zelo koristne za otroka, ne glede na teoretično mnenje o njenem smotru. Igre precej vplivajo na otrokovo telesno rast, na razvoj njegove inteligence, na pridobivanje izkušenj in znanja, potem na otrokovo čustveno življenje in na njegov razvoj v družbeno bitje.

Za takšen razvoj pa so seveda najbolj pomembni starši. Vsak starš se mora s svojim otrokom čim več ukvarjati. Tako se mora z njim tudi igrati različne igre, pa naj bo to igranje z lego kockami ali katerakoli druga vrsta iger. Sedaj lahko najdemo že veliko takšnih iger, ki so zasnovane tako, da otrok začne med igranjem tudi razmišljati, torej misliti in razvijati svoje možganske celice. Takšne igre so zelo preproste, vendar otroka vseeno prisilijo v to, da mora med igro razmišljati, saj drugače ne more nečesa sestaviti ali postaviti tam kamor mora in tako naprej. Vsaka takšna igra seveda zelo pomaga otroku med njegovim razvojem. Tega se seveda zavedajo tudi psihologi, zato vam bodo tudi oni največkrat svetovali, da se s svojim otrokom igrate in mu pomagate ter razložite, če kakšne stvari ne ve.