Prevodi

Prevodi, ki jih želimo javno objaviti, morajo biti še posebno strokovno obdelani. Kadar se znajdemo v takšnem položaju, je zagotovo pametna izbira pomoč strokovnjaka – prevajalca, ki mu je tuj jezik, v katerega želite prevesti izhodiščno besedilo, blizu kot materni jezik. S to razliko, da ga tudi popolnoma slovnično obvlada.

Prevajalci med sabo velikokrat tudi sodelujejo, še posebno, kadar delujejo znotraj ene agencije, kar pomeni, da so njihovi prevodi še dodatno verodostojni, saj jih pregleda več prevajalcev. To pride v poštev zlasti pri zahtevnejših besedilih, kjer je dodatno mnenje ali pomoč vedno dobrodošla, prevodi pa so tako zagotovljeno kakovostnejši.

Za javno objavo vsakega besedila je priporočljivo tudi lektoriranje. Slednja storitev je pri mnogih prevajalcih dodatna storitev, zato je zelo dobrodošlo, da prevajalcu na začetku zaupate tudi namembnost svojega besedila in se potem dogovorite za ustrezno obdelavo oziroma prevod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *