Prevajanje

Prevajanje je intelektualna dejavnost, katere namen je prenašanje literarnih, znanstvenih in tehniških besedil iz enega jezika v drugega. Tistemu, ki se ukvarja s to dejavnostjo, nalaga določene obveznosti, ki izhajajo iz same narave dela.

Tako imajo tudi prevajalci svoj kodeks. Upravni odbor Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije (DZTPS) je leta 2005 sprejel t. i. Kodeks prevajalske etike, ki med drugim opredeljuje splošne pravice in obveznosti prevajalcev kot tudi njihov družbeni in ekonomski položaj.

Mednarodno združenje prevajalcev ugotavlja, da se je prevajanje dandanes povsod v svetu uveljavilo kot stalna, vsesplošna in nujna dejavnost, ki različnim narodom omogoča sporazumevanje, sodelovanje in izmenjavo na področju znanosti, umetnosti in gospodarstva ter tako bogati njihovo življenje in prispeva k boljšemu razumevanju med ljudmi, ter da je treba prevajanje obravnavati kot jasno določen, avtonomen poklic, ne glede na različne okoliščine, v katerih se le-ta opravlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *