Požarni red in zakoni

Dandanes je zakonodaja glede požarne varnosti kot jo ureja na primer eden od ponudnikov tudi podjetje http://www.projekt-varnost.si/pozarna-varnost/, vse bolj stroga, zato se vse pogosteje lastniki ali uporabniki poslovnih ali stanovanjskih zgradb obračajo na podjetja, ki izdelujejo požarni red. Zakaj? Enostavno zato, ker je le tako lahko požarni red urejen in narejen tako kot je treba in kot zakon dejansko določa in predpisuje. Namreč obstaja Pravilnik o požarnem redu in v tem pravilniku so tudi zapisani obvezni elementi, ki morajo biti v požarnem redu. Zato tisti, ki je lastnik ali uporabnik neke zgradbe, je razumljivo, da ne zna strokovno izdelati požarnega reda, saj moraš vse to nujno vedeti takrat, ko se s tem področjem dejansko ukvarjaš, ves čas preučuješ zakonodajo in dejansko tudi v sami osnovi veš, kaj in kako je prav, kot se naučiš na fakulteti in prav posebnih specializiranih izobraževanjih. Z zakonom tudi piše, da mora imeti vsaka zgradba odgovorno osebo, ki je opravila strokovni izpit iz požarne varnosti, vendar, se on ukvarja  z drugimi nalogami, ki jih zahteva pravilnik. Požarni red pa da izdelati podjetju, ki se ukvarja z varstvom pri delu. Pravilniki postajajo vse bolj zahtevni in strogi, kar je posledica tudi družbe, ki pritiska na državo, kako neki ne more poskrbeti, da se določene stvari ne bi več dogajale. Saj ugotavljajo tisti, ki spreminjajo zakone o požarni varnosti, da je požarni red vse bolj pomemben, saj to so preprečili že marsikatero tragedijo, ki bi lahko nastala zaradi požara.