Podlaga za igrala

Na igriščih se lahko  igrajo vse starostne skupine. Vendar so igrala precej podobna na vseh igriščih. Predvsem so igrala enaka ali zelo podobna na skoraj vseh igriščih. Naše povprečno otroško igrišče je s sedmimi igrali.  Ponavadi sta to dve gugalnici, dve plezali, en tobogan, eno domišljijsko igralo, vsako drugo igrišče ima še peskovnik. Med igrala za otroke spada tudi otroška hišica, katere tudi izdeluje Hutko podjetje.

Največkrat je podlaga pod igrali največkrat zbita trda zemlja, ki v deževnih dneh postane blato. Velikost podlage pod igrali slaba kar pomeni, da skoraj ni varne podlage v običajnem dosegu, malokatera igrala pa imajo primerno podlago v največjem možnem dosegu igral. Igrala so najnevarnejša za starostno obdobje do treh let, nekoliko varnejša so za skupino med štiri in šest let, najbolj varna so pa igrala za starostno skupino med sedem in enajst let.