Podjetja za prodajo rabljenega vozila

Podjetja kot je BP Avto, pri katerih se prodaja rabljenih vozil izvaja, so zelo različna. Vsako ima namreč svojo politiko poslovanja in se jasno tudi zaradi politike poslovanja zelo razlikujejo. Tako poznamo podjetja, pri katerih se izvaja prodaja rabljenih vozil samo določenih znamk, so pa tudi podjetja, pri katerih se izvaja prodaja ai nakup rabljenih vozil vseh znamk, torej niso prav nič specializirana. Prav tako pa se podjetja med seboj razlikujejo tudi glede na politiko določanja marž. Nekatera tako na vsak način želijo doseči nek odstotek marže in zato tudi nižajo ceno prodajalcu, kupcu istega vozila pa postavijo bistveno višjo ceno. Prodajalec mora torej zelo paziti, kateremu trgovcu bo prodal svoje vozilo.