Obračun plač

Zakonodaja podjetnikom omogoča oziroma dovoljuje obračun plač izvajati na več načinov. Tako se marsikatera podjetja znajdejo po svoje in si ustvarijo svoje informacijske sisteme, spet druga podjetja za obračun plač odkupijo za to delo namenjene programe. V kolikor podjetje deluje povsem samostojno, se mora izogibati zastarelim informacijskim sistemom in biti vedno v korak tako z zakonodajo kot tudi z obdelavo podatkov. Pisni obračun plač mora po zakonu v roke dobiti vsak delavec, in sicer ob vsakem izplačilu plače ter do 31. januarja novega koledarskega leta pisni obračun plače in nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma za preteklo koledarsko leto. Pisni obračun plače mora vsebovati celotni znesek plače delavca, vse njene posamezne sestavne dele, morebitne druge vrste plačil, do katerih je delavec upravičen in mu jih je izplačal delodajalec, prav tako pa tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov (osnovna plača, posamezne postavke, stimulacije, nadomestila, bruto/neto plača, akontacija dohodnine).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *