Mediacija

Mediacija je način reševanja sodnih sporov, ki postaja v zadnjem času vse bolj popularen in uporaben. Tudi sodni sistem v Sloveniji si je za cilj zadal, da bi se v prihodnje čim več sodnih sporov razrešilo prek mediacije, saj bi to razbremenilo že tako preveč obremenjeno sodstvo. Mediacija je miroljuben način razreševanja sodnih sporov, v kateri se poskušata sprti strani s pomočjo tretje osebe, ki nastopa v vlogi mediatorja, sporazumeti o najprimernejšem načinu za odpravo nesporazuma.  Mediacija ima mnoge prednosti pred običajno sodno obravnavo, predvsem pa je postopek mnogo krajši in cenejši kot drugi načini razreševanja sporov v okviru sodnih postopkov.

Večina sporov, ki bi sicer pristali na sodišču, je namreč takšne narave, da jih je mogoče mnogo hitreje in ceneje rešiti, če se preprosto predstavi argumente ene in druge strani ter se brez nepotrebnih obravnav dogovori o odgovornosti, nastali škodi in načinu za njeno poravnavo. Hiter, učinkovit in poceni postopek poravnave pa je tisto, kar si običajno želita obe vpleteni strani, in ravno takšno razrešitev ponuja mediacija. Namesto sodnih postopkov, ki lahko trajajo več let in v katerem obe stranki porabita preveč časa in denarja, predstavlja lahko mediacija enostavno rešitev za večino sporov v kateri med dvem strankama posreduje mediator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *