Lektoriranje

Agencija Multilingual nudi lektoriranje vseh vrst besedil v slovenskem, angleškem ter številnih drugih svetovnih jezikih po konkurenčnih cenah. Lektoriranje vseh vrst besedil: diplomskih nalog, magistrskih nalog, doktorskih disertacij, spletnih strani, seminarskih nalog, knjig, zbornikov, biltenov, publikacij, oglasnih sporočil, itd. Lektoriranje je proces, ki poleg slovničnega in pravopisnega pregledovanje besedil vključuje tudi jezikovno obdelavo besedila, njegovo razumevanje in umestitev v kontekst vsebine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *