Lektoriranje

Kadar prevajamo besedilo iz enega v drug jezik, se lahko zgodi, da smo preveč zvesti originalnemu besedilu. Lektoriranje prevodov je zato nujno potrebno, poleg tega pa tako besedilo dobi pravo jezikovno podobo, ki ni moteča za bralca, šele z lektoriranjem.

Lektoriranje tudi ni dejavnost, ki bi se je lahko lotil vsak, ki obvlada materni jezik ali ki je spreten govorec. Saj veste, lahko nekdo perfektno govori nek tuj jezik in se sporazumeva s tujci, toda jezikovno znanje – pisno pa je lahko zelo slabo. Dober lektor za slovenski jezik je izkušen slovenist z občutkom za jezik, potrebno širino pri razumevanju besedil in veliko strokovnega znanja ter »kilometrine« pri lektoriranju.

Kadar imate pri pisanju težave s pravopisnimi pravili ali pa težave pri izbiri besed ali besednem redu, potem poiščite pomoč pri izkušenih lektorjih, ki vam bodo strokovno lektorirali besedila v času, kot se boste dogovorili. Oni vidijo, kar vi ne bi tudi pri desetem branju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *