Kontroling stroškov povečuje prihodke

Poslovne odločitve, načrtovanje, pripravljanje izvajanja in nadzor nad poslovanjem so odločitve, ki so tesno povezane z delom, delovnimi sredstvi, predmeti dela in tujimi storitvami ter z ustvarjanjem poslovnih učinkov, prodajo, financiranjem poslovnega procesa ter ne nazadnje s poslovnim izidom. Vsak poslovni proces pa je na tak ali drugačen način tesno povezan s stroški. Zato je kontroling stroškov znotraj podjetja ključnega pomena, v kolikor si lastnik podjetja želi, da se iz leta v leto, ali vsaj v srednjeročni dobi poveča čisti prihodek podjetja.

Kontroling stroškov je zahtevna naloga, saj zajema 8 različnih postavk, ki so razdeljene še na več podpostavk in prav nobena ni nepomembna. Zato je zelo dobro imeti v podjetju zaposlenega odličnega strokovnjaka s tega področja, še bolje pa je, če za kontroling najamemo zunanjega izvajalca, ki bo neodvisno od vašega podjetja izvajal kontroling in s tem preprečeval malomarnosti in nepotrebno zapravljanje denarja.

Kontroling toka denarja v podjetju ni enostavna naloga, saj se je potrebno odločiti, katere in kakšne informacije bo posamezni zaposleni ali oddelek imel na razpolago oz. katere informacije mora posameznik ali določeni oddelek imeti za njegovo nemoteno poslovanje.

Kontroling mora te odločitve sprejeti na podlagi treh sklopov:

•    način zajemanja stroškov,
•    vrednotenje posameznih stroškovnih komponent in
•    vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov.

Glede na način vrednotenja posameznih stroškovnih komponent se bo kontroling lahko lažje odločil, kateri stroški so nujni za podjetje in kateri nepotrebni. Na osnovi točnih podatkih o stroških oz. denarnih tokovih, bo kontroling lahko poslovodstvu podjetja predlagal prioritete za boljše poslovanje celotnega podjetja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *