Klinična psihologija

Klinična psihologija uporablja različna psihološka spoznanja, da lahko pomaga posamezniku soočiti se z blažjimi ali hujšimi duševnimi motnjami. Klinična psihologija je torej psihološka disciplina, klinični psiholog pa lahko postane tisti, ki je uspešno zaključil študij psihologije ter potem opravil še specializacijo iz klinične psihologije. Klinična psihologija danes temelji na različnih preverjanjih in psiholoških ocenjevanjih, s pomočjo katerih se klinični psiholog potem odloči za določeno intervencijo oziroma pomoč posamezniku ali skupini. Klinična psihologija je torej osnovana za diagnosticiranje, psihoterapijo in rehabilitacijo različnih duševnih motenj. A to še ni vse. Klinična psihologija se ukvarja tudi s spreminjanjem nefunkcionalnega vedenja, reševanju osebnih in poklicnih težav, obvladovanjem stresa in stresnih okoliščin, različnih čustev, kot so na primer jeza, strah, tesnoba ter ljudem podaja pristope, s katerimi lahko poskrbijo za boljše odzivanje na težje življenjske okoliščine. Slovenski klinični psihologi se združujejo v zbornici Kliničnih psihologov Slovenije, ta pa predstavlja samostojno poklicno organizacijo, ki šteje kar 157 članov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *