Kako bi morali skrbeti za igrala

Skrbnik, ki želi dobro in redno skrbeti za igrišče in zunanja igrala mora k temu odgovorno pristopiti. Predvsem mora natančno vedeti s kakšnimi in koliko zunanjimi razpolaga na igrišču. To je zelo pomembno v primeru kakšne nezgode. Kakšna zunanja igrala pa so trenutno v ponudbi pri nas pa si poglejte na Hutko strani.
Vsak skrbnik bi moral ustvariti bazo zunanjih igral. Baza mora vsebovati lokacijo, proizvajalca, leto izdelave, naziv igrala, namen uporabe igral in podobno. Vsebovati bi pa moral tudi podatke o lastniku in skrbniku igrišča in zunanjih igral.

Sestavni del dokumentacije bi moralo biti tudi načrt igrišča in načrt postavitve zunanjih igral. Ne smemo pozabiti tudi na dokumentacijo za vsakega zunanjega igrala posebej. Le tako bomo zagotovili, da bodo zunanja igrala hkrati pa bomo le tako lahko zagotovili najvišjo varnost za naše malčke.