Kalup za livarstvo

Kaj je livarstvo?

Sodobna tehnologija posega prav na vsa področja našega življenja. Tako je posegla tudi na področje livarstva. Livarstvo je v zadnjem času postalo še posebej priljubljena dejavnost, ker se je tja preselila tudi tako imenovana 3D tehnologija. Tiskalniki tako omogočajo kar 90 % prihranka časa pri izdelavo prototipa oziroma maloserijske proizvodnje. Si lahko v resnici sploh predstavljamo, za kako velik prihranek časa v resnici sploh gre. In to je za današnji čas izjemnega pomena. Prav tako tudi oblika ulitka ni več omejena. Tako lahko 3D tiskalnike uvrščamo v tehnologije, ki bodo prisotne tudi v prihodnosti. Predvsem so zaželeni na področju avtomobilske in tudi letalske industrije ter v podobnih panogah.

Livarski kalupi so uporabni za veliko različnih stvari

Livarstvo je postala dejavnost, ki nam ponuja marsikaj. Podjetja, ki se ukvarjajo s tem, nam naše ideje opredmetijo in tudi z nami sodelujejo na vsakem koraku prototipizacije. Tako so na primer specializirani tudi za izdelavo funkcionalnih prototipov in malih serij iz zelo različnih materialov. V prvi vrsti pri tem mislimo na plastiko, kovine, vosek, gume in podobne materiale.

Ker pri svojem delu livarstvo kot dejavnost uporablja najsodobnejše 3 D tehnologije, nam tako lahko omogoča izdelovanje enostavnih in tudi bolj zahtevnih kompleksnih izdelkov. Prav tako tudi optimizirajo tehnološke in cenovne možnosti in tako nam naše prototipe zanesljivo izdelajo v izjemno kratkem času.

V katerih področjih se livarstvo uporablja?

S tako tehnologijo je livarstvo izredno napredovalo. Nove razvojne prakse so tako utrle pot na mnoga področja. S tem mislimo tudi na medicino, avtomobilsko industrijo, na vsa področja umetnosti in podobno. Vsaka ideja je tako lahko realizirana v izjemno kratkem času.

Če smo še nedavno nazaj mislili, da kaj takega sploh ni mogoče, nam to sedaj v prvi vrsti dokazuje livarstvo. Tehnologija, ki je zašla na to področje, mu je omogočila, da je izredno napredovalo in da je tudi samo poseglo na izjemno pomembna področja, ki so pomembna tudi za življenje vsakega posameznika. Več o postopku livarstva, livarskih jedrih in kalupih si lahko preberete tukaj http://chemets.si/storitve/livarski-kalupi-in-jedra/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *