E doktrina Logo

Inštrukcije in starejši

Pogosto v podjetje E-doktrina pokličejo za inštrukcije tudi starejši, tisti, ki so se ponovno vpisali v šolo in prosijo za pomoč pri določenem predmetu. Ker je minilo nekaj časa, odkar so zapustili šolske klopi, se odločijo za inštrukcije, ki vam jih nudi podjetje E-doktrina in sicer na svojem spletnem naslovu http://www.instrukcije-edoktrina.com/. Njihova odločitev za inštrukcije navadno temelji na želji po podrobnejši razlagi snov, saj so določene stvari v času, ki je minil od njihovega zadnjega obiska šolskih klop, določene stvari že pozabili in potrebujejo le obnovitev. Tako kot je pri vsaki stvari, da mora biti kakovostno narejeno, tako mora biti kakovostno tudi inštruiranje, da se otroci lažje in hitreje naučijo željeno snovi.

Sistem današnjih »večernih šol« se je precej spremenil in je na nek način podoben izrednemu študiju in je zato tudi tako obiskan. Zmanjšano je namreč število ur pri posameznem predmetu, zato nekateri težko sledijo izobraževalnemu procesu, seveda pa se pri teh urah snov uči izjemno intenzivno, tako da časa za vaje in utrjevanje snovi ni ravno na pretek. Prav tako se smatra, da imajo vsi, ki se odločijo za tak način izobraževanja, potrebno predznanje. Navadno se pojavijo težave pri matematiki, kjer je predznanje nujno in največ učencev kliče prav za inštrukcije matematike, saj je za ta predmet pač potrebnega veliko predznanja, da se lahko učimo novih in novih stvari. Vendar pa je tako, da so tudi take inštrukcije najbolj učinkovite, saj v večinoma take inštrukcije potekajo le za spominjanje na že pridobljeno znanje.